آخرین اخبار

پراگ بر لزوم پرداختن به موضوعات خارج از پرونده هسته ای ایران تأکید کرد

در حالی که مذاکرات مربوط به برنامه هسته ای ایران در وین در حال انجام است، مارتین تلاپا معاون وزیر خارجه چک بر لزوم پرداختن به سایر موضوعات خارج از پرونده هسته ای مانند تولید سلاح‌های استراتژیک تهاجمی ایران یا تعیین حدود مجاز برای تعامل آن با بازیگران غیردولتی در برخی از کشورهای منطقه ای تأکید کرد.

دریافت واکسن، شرط سعودی برای ورود به اماکن عمومی

شمارش معکوس جهت اجرای مصوبه مصون سازی بهداشتی برای فعالیت‌ها، رویدادها و تأسیسات دولتی و خصوصی برای مقابله با ویروس کرونا و به منظور حفظ سلامت عمومی که از اول آگوست سال جاری آغاز می‌شود، آغاز شده‌است. محمد العبدالعالی سخنگوی وزارت بهداشت، سعودی تأکید کرد که هیچ تغییری در منحنی عفونت‌های ویروس کرونا

گفت‌وگوی سعودی و امارات برای افزایش همکاری مالی و سرمایه‌گذاری

مقامات سعودی و اماراتی پرونده‌های مشترک در بخش‌های مالی و سرمایه‌گذاری را مورد بحث قرار دادند. این گفت و گوها در ادامه پیگیری ابتکارات استراتژیک اتخاذ شده در تعدادی از محورهای اصلی شامل خدمات و بازارهای مالی، حمایت از کارآفرینی، اتحاد گمرکی، بازار مشترک، گردشگری و میراث ملی و سازوکارهای اجرای آنها