نویسنده: عبدالرحمن الراشد

آغاز جنگ نفت

ناوگان نفتکش‌های غول‌پیکر ایران هماکنون همه آبهای جهان را درمی‌نوردد و به نظر می‌رسد این سفرشش هفته آخر پیش از تحریم امریکا باشد. چند روز پیش منابع مختلف دیدند که ده کشتی بزرگ ایرانی که وسط دریا ردیابی می‌شدند، از انظارناپدید...

ادامه مطلب

خوش‌آمد به رؤسای جدید عراق

طبق عرف سیاسی نظام جدید عراق که از سال ۲۰۰۶ آغاز شد، اکثریت اعضای پارلمان با دکتور برهم صالح به عنوان رئیس جمهوری و دکتورعادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر موافقت کردند. با این انتخاب دوره نخست وزیری حیدرالعبادی به پایان رسید....

ادامه مطلب

آشتی با قطر

ماجرایی که سال گذشته بود و امسال مطرح نبود، قطع روابط چهارکشور با قطربود. در موسم سالانه سیاسی سازمان ملل و فعالیت‌هایش حضور نداشت. به نظرمی‌رسد ما در حالتی از یکپارچگی و سازش با واقعیت جدید و پذیرفتن واقعیت به‌سرمی‌بریم. در...

ادامه مطلب