نویسنده: ایاد ابوشقرا

بازگشت به صحنه ۱۳ اکتبر۱۹۹۰ در لبنان

برای بسیاری از جوانان لبنانی حوادث این روز از سال ۱۹۹۰ معنای خاصی ندارد… کسانی که در روز ۱۳ اکتبر سال۱۹۹۰ کودک بودند، چیزی از آن روزها به یاد نمی‌آوردند، یادشان نیست چطور ژنرال عون زیربار اعتراف به حکومت قانونی برآمده از...

ادامه مطلب

لبنان: حکومت در دوران سخت

اندک ساعاتی میان سخنان بسیارامیدبخش نخست وزیر سعد الحریری، و پاسخ ناامیدکننده وزیرخارجه جبران باسیل رئیس « جریان میهنی آزاد»(جریان عونی) فاصله بود. الحریری همان‌طور که همیشه تکرارمی‌کند، دغدغه‌اش اقتصاد بسته است و هم و غم بزرگش...

ادامه مطلب

چطورمی‌توان سایه «سیاسی شدن» را از سربحران سوریه دورکرد؟

می‌دانم که بسیاری از مردم در جهان عرب از نزاع‌های طولانی خسته شده‌اند و عجله دارند راه حلی پیدا شود، حتی اگر آن راه حل حقیقی نباشد. این را می‌دانم چون این جهان، جغرافیایی گسترده است که از سواحل اقیانوس اطلس تا سواحل خلیج سرشار...

ادامه مطلب

ایران … و چشیدن طعم شکست

      بدون تردید عملیاتی که دیروز در شهر اهواز، مرکز استان خوزستان (عربستان) انجام گرفت، و در طی آن رژه نظامی نیروهای مسلح در آنچه هفته «دفاع مقدس» می نامند مورد در هم شکست، روابط تیره رژیم آخوندی  با عرب های منطقه را وارد مرحله...

ادامه مطلب

بزرگ‌تر و دورتر از نبرد ادلب

همه گزارش‌ها می‌گویند، نبردی که به زودی در استان ادلب آغاز می‌شود، نقطه پایان جنگ سوریه خواهد بود و آغاز سامان یافتنش. شاید این حرف درست باشد. اما درباره پایان جنگ‌ها دوست دارم به داستانی واقعی و جالب از راننده ماشین مارشال...

ادامه مطلب