نویسنده: فاضل السلطانی

چگونه «روشنفکری» باید داشت؟

مناقشه در باب اینکه روشنفکر کیست به پایان نمی‌رسد و ما نیازی بدین نداریم که صفت حقیقی را اضافه کنیم، زیرا کلمه «روشنفکر» در خود معنای حقیقی را نهفته دارد یا اینکه بایسته‌است که داشته باشد. اما واقعیت این است که این مفهوم کشانده...

ادامه مطلب

شاعرانی که پس از مرگ به دنیا می‌آیند

غالباً این گونه است؛ شاعرانی که در حیات خود می‌میرند و شاعرانی که پس از مرگ به دنیا می‌آیند و سپس هیچ وقت نمی‌میرند. در قرن ۱۹ میلادی بود که جان کیتس آن شاعر زبردست را ترور کردند. او در انتظار یک کلمه از آنها در اعتراف به شعرش...

ادامه مطلب

روزگار بدون خاصیت

فاضل السلطانی بسیاری از منتقدین، سه‌گانه «مرد بدون خاصیت» روبرت موزیل آلمانی را حماسه قرن بیستم می‌دانند، هر چند این اثر در ابتدای آن قرن نوشته شد. البته در واقع می‌توان آن را حماسه این قرن که درآن زندگی می‌کنیم دانست، قرنی که...

ادامه مطلب

در رثای نثرگونه عراق.. ترور زیر آفتاب

دکتر صلاح نیازی در هشتاد سالگی هم دست از کار برنمی دارد. در یک دهه اخیر تولیدات فراوانی در حوزه های نقد، ترجمه، پژوهش و شعر از خود برجای گذاشته است. آخرین اثر او «فواخت باب الطاق»(فاخته های باب الطاق) اثری متفاوت که توسط...

ادامه مطلب

چرا از دل جنگ‌های بسیار ما ادبیاتی بیرون نیامد؟

در چنین روزهایی پیش از سال ۱۹۸۰، جنگ عراق-ایران آغاز شد، بیهوده‌ترین و عجیب‌ترین جنگ تاریخ معاصر. حتی جنگ به معنی متداولش نبود، نبردی بود میان گاوهای نر و هیزمش افراد بشر. صدام و خمینی آنگونه که همکارمان امیرطاهری درهمین روزنامه...

ادامه مطلب