نویسنده: غسان شربل

شماره قیصر یادت نرود

کار پوتین در خاورمیانه خطرناک‌تر از رقص اتریشی در خاورمیانه شماره تلفن قیصر را فراموش نکن، امروز یا فردا لازمت می‌شود وزیر خارجه اتریش کارین کنایسل، حق دارد ازدواج کند. عادی است که صدراعظم در مراسم باشد آن هم محاط در حلقه...

ادامه مطلب

کوفی انان… دفتری با زخم‌های بسیار

کم اتفاق می‌افتد، برچهره‌ای همزمان دو داستان نوشته شده باشد؛ قصه صاحبش و قصه جهان. در چهره انان این پدیده نادر بود. رنج‌های عمیق آمده از قاره سیاه را با خود داشت و همزمان سرسختی جست‌وجوی جهانی انسانی‌تر و با ددمنشی کمتر را با...

ادامه مطلب

من به دام بازگویی خاطرات نمی‌افتم

با من سخن از خاطرات نگو. برای من دام نچین. من به دام نمی‌افتم. برای عشقی که به حرفه‌ات داری احترام قائلم اما حساب و کتاب هر کدام‌مان جداست؛ کاملا جدا. تو گفت‌وگویی می‌خواهی جذاب تا با تیتری جذاب‌تر در “الشرق...

ادامه مطلب