نویسنده: مینا العریبی

آیا جهان تاب تحمل بحران اقتصادی آینده را دارد؟

یکی از اقتصاددانان آمریکایی مشهور، نورییل روبینی، در سبتامبر گذشته بیان کرد که پیش بینی می کند در سال ۲۰۲۰ جهان وارد یک رکود شدید اقتصادی شود. بسیاری از تحلیل گران و اقتصاددانان درباره مسایل اقتصادی زیادی اظهار نظر می کنند اما...

ادامه مطلب

اولویت‌های دولت جدید عراق… فرصتی برای ترسیم آینده

دولتی جدید. فرصتی جدید. این همان چیزی است که بسیاری ازعراقی‌ها علیرغم مشکلات موجود در راه کشور آرزویش را داشتند. با انتخاب برهم صالح به عنوان رئیس جمهوری جدید و عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت عراق، باید...

ادامه مطلب

بصره… سرشار ازنفت و بی آب

کاسه صبر لبریز شد. مردم بصره دیگر تاب و تحمل چند دهه ستم را نیاوردند و هزاران نفر برای تظاهرات به خیابانها ریختند. علیه رنجی که “الفیحا”( خانه بزرگ و پهناور و لقب بصره) می‌برد در تامین کم‌ترین خدمات. ثروتمندترین...

ادامه مطلب
  • 1
  • 2