Site Meter مصطفی فحص, Author at الشرق الاوسط فارسی، پنجره ای بسوی جهان ایرانی و دنیای عربالشرق الاوسط فارسی، پنجره ای بسوی جهان ایرانی و دنیای عرب

از این نویسنده : 

مصطفی فحص
پدیدآورنده:
تاریخ: یکشنبه, 14 مه, 2017
۰

ایران بین سلامت رهبر و سلامت حاکمیت

  ارزیابی دقیق موضع آمریکا دشوار به نظر می رسد و باید در مورد پیامدهای تحلیل های نادرست احتیاط در پیش گرفت چرا که هزینه چنین تفسیرهای اشتباهی غیرقابل جبران خواهد بود. در این میان، رژیم حاکم در ایران، بار دیگر به مناوره دیپلماتیک به منظور آزمودن مقاصد واشنگتن روی آورده است. شرایط حاکم بر منطقه و جهان فوق العاده و غیرعادی است. در حالیکه زمان زیادی به روز انتخابات ریاست جمهوری سرنوشت سازی که نتایج آن، قطعا بر آینده و شکل و انسجام نظام تاثیر می گذارد نمانده ...

ادامه

مصطفی فحص
پدیدآورنده:
تاریخ: جمعه, 13 ژانویه, 2017
۰

از امیرکبیر تا رفسنجانی… مسیر دشوار اصلاحات در ایران

مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران، چند ماه پیش در دیدار با هیئت مجلس شورای ایران متنی درباره تاریخ سیاسی ایران در دوره ناصر الدین شاه قاجار قرائت کرد. این متن در خصوص رابطه میان خود ناصر الدین شاه و "امیر کبیر" نخست وزیر او بود. امیر کبیر را در ایران "پدر اصلاحات" می نامند. شیخ رفسنجانی با لحنی اندوهگین و بغض آلود گفت "هنگامی که این مسائل را در تاریخمان می بینم نمی توانم جلوی گریه ام را بگیرم." اشک های رفسنجانی در اینجا ناشی از دسیسه ...

ادامه

مصطفی فحص
پدیدآورنده:
تاریخ: سه شنبه, 24 ژوئن, 2014
۰

اوباما و ناکامی تهران

تهران در بحران موصل فرصتی طلایی پیدا کرده بود تا واشنگتن را به همکاری مشترک با خودش ترغیب کند تا در موضوع "داعش" به سطح ...

ادامه

مصطفی فحص
پدیدآورنده:
تاریخ: پنجشنبه, 29 مه, 2014
۰

ریاض و میوه دیر هضم ایرانی

پس از ابراز تمایل رئیس جمهور جدید ایران و نیز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه این کشور برای بهبود روابط با عربستان سعودی، سعود ...

ادامه