نویسنده: رضوان السید

لبنان میان سیطره و دشمن تراشی

در چند روز گذشته درخواست وزیر امورخارجه جبران باسیل و رئیس مجلس نمایندگان لبنان نبیه بری، نظرها را به خود جلب کرد. بری از عرب‌ها خواست به آنروا- کمیساریای سازمان ملل در کمک به آوراگان فلسطینی- کمک مالی کنند چرا که رئیس جمهوری...

ادامه مطلب

چه وقت می‌توان از سامان سیاسی جدید عربی سخن گفت؟

پرسش تیتر را من پیش نکشیدم بلکه سئوالی است که نویسنده سیاسی امریکایی معروف به مارک لینچ در آخرین شماره (سپتامبر/اکتبر۲۰۱۸) مجله «امور خارجه امریکا» پیش کشیده است. خواننده تصور نکند نویسنده تلاش کرده به آن پاسخ بدهد بلکه به سمت...

ادامه مطلب