نشست سه‌جانبه… شرط‌بندی بر پیروزی دیدگاه درست

به نظرمی‌رسد هیچ مشکلی در تحلیل دیدار دوره‌ای کشورهای مدافع پایان بخشیدن به ماجرای سوریه که چندی پیش در تهران برگزار شد، وجود ندارد. اما اهمیت این دیدار همچنان درحاشیه مانده است. مهم‌ترین نکته، شکست کسانی است که بر ایجاد شکاف در...

ادامه مطلب