Site Meter یوسف الدینی, Author at الشرق الاوسط فارسی، پنجره ای بسوی جهان ایرانی و دنیای عربالشرق الاوسط فارسی، پنجره ای بسوی جهان ایرانی و دنیای عرب

از این نویسنده : 

یوسف الدینی
پدیدآورنده:
تاریخ: دوشنبه, 15 مه, 2017
۰

یمن… دروازه ای بسته در برابر آزمندی های ایران

یوسف الدینی نویسنده عربستانی گویا رژیم آخوندی حاکم در تهران؛ چنانکه از گفتمان دوگانه اش آشکار است به ماهیت تحولات بنیادین در حال جریان پی نبرده. گفتمانی که به محض لحظه استثنایی مصالحه و امضای برجام در دوره پرزیدنت اوباما شدت گرفت. البته، اين توافق به این معنا نیست که ایران را به حال خود رها کنیم تا به آزمندی ها و اهداف توسعه گرایانه خود در منطقه جامه عمل بپوشاند بلکه دقیقا باید دقیقا بر خلاف آن وارد عمل شد. احیای پرونده "انقلاب ...

ادامه

یوسف الدینی
پدیدآورنده:
تاریخ: یکشنبه, 17 آگوست, 2014
۱

معمای جذب نیرو از سوی گروه های افراطی

در چشمان مردمی که پیش از این از افراط گرایی و تروریسم بی خبر بودند، اکنون دنیایی از ترس دیده می شود. این ترس ناشی از اقدامات دولت اسلامی عراق و شام (داعش) است که نمود واقعی یک سازمان افراطی انقلابی است و آنقدر توانا و هوشمند است که بتواند در حالی که مناسبات مربوط به موازنه قدرت در منطقه را حفظ می کند، یک کشور جدید هم تشکیل دهد. شیوه ای که داعش در پیش گرفته با دیگر گروه های تروریستی پیش از آن متفاوت است؛ گروه هایی که ...

ادامه

یوسف الدینی
پدیدآورنده:
تاریخ: جمعه, 15 آگوست, 2014
۰

تروریسم جدید

ما امروز خود را در تنگنای افراط گرایی، تروریسم و تهدیدهای جهانی ناشی از خشونت گروه های مسلح خشونت گرا می بینیم؛ گروه هایی که ...

ادامه

یوسف الدینی
پدیدآورنده:
تاریخ: دوشنبه, 4 آگوست, 2014
۰

خودفریبی اسلامی

اخیرا با یک شخصیت اسلام گرای میانه رو درباره دولت اسلامی عراق و شام ( داعش) صحبت می کردم، این که چگونه این گروه تروریستی ...

ادامه