افغانستان

بارگذاری
بارگذاری

اخبار بیشتر

افغانستان در بحران سیاسی

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، که قرار بود برای نخستین‌بار قدرت را در این کشور به گونه ای...

راه دشوار صلح در افغانستان

طولانی شدن بحران افغانستان بسیاری ها را خسته و ناامید کرده است. نیروهای خارجی قرار است تا پایان...

بارگذاری

مقاله های پرطرفدار

بارگذاری