دیدگاه

نشست ریاض... و پس از مصیبت بزرگ

ویروس نفس جهان را که خیال می‌کرد روزگار ویروس‌های کشنده به تاریخ پیوسته، برید. بشریت را خسته کرد و رکورد ترسناکی در مرگ و آمار نگران کننده‌ای در مبتلایان ثبت کرد. اقتصادها را تکان داد و فلج کرد و زنجیره‌های آنها را گسست و کارخانه‌هایشان را تعطیل و فرودگاه‌ها و قطارها را خاموش ساخت.

لبنان؛ گذر از 77 سال استقلال اسمی

امکان نداشت سالگرد هفتاد و هفتمین سال استقلال لبنان فراربرسد و درحالتی بدتر ازآنچه اکنون درآن قراردارد باشد.

چه کسی آنجلا دیویس را از یاد می‌برد؟

می‌خواستم در تیتر بنویسم:«آیا او را به یاد دارید؟». اما چه کسی آنجلا دیویس را فراموش می‌کند؟ نام این مبارز امریکایی به مناسبت گذشت پنجاه سال از تعقیب و به زندان افتادنش در کشورش باز به صحنه برگشت. فصلنامه «اسطوره» پاریس شماره‌ای وزین براین اساس که یکی از اسطوره‌های قرن بیستم است به او اختصاص داد.

Pages