دیدگاه

نامزد و مزاحم

هیچ کس چاپلوس‌تر از سیاست‌مدارها نیست به خصوص وقتی زمان انتخابات نزدیک می‌شود. وضع سیاست‌مدارهای زن از همکاران مردشان بهتر نیست. و والری بکرز فرانسوی، نامزد ریاست جمهوری نمونه‌ای برای این به ما می‌دهد.

حمله به ابوظبی و ادامه جنگ با عرب‌ها

وقتی یک از ما درباره کارهایی که ایران با کشورهای عرب مشرق و خلیج کرد می‌نوشت، حواسش بود که نام میلیشیای وابسته به آن را بنویسد براین اساس که آنها دست به این حملات زده‌اند. این دقتی است که نیازی به آن نیست یا دیگر نیازی به آن نیست.

ایران همه خط قرمزها را شکست!

ما با دریایی از اظهارات امریکایی و اروپایی درباره ایران و مذاکرات هسته‌ای وین همچنین حوثی‌ها روبه روهستیم، همین طور من اظهاراتی را که واشنگتن درباره روس‌ها درمسئله بحران روسیه-اوکراین مخابره می‌کند به آنها می‌افزایم. همه آنها اظهاراتی بدون عمل و بدون نتایج قابل ذکرند و چیزی نمی‌توان ازآنها انتظار د

Pages