دیدگاه

بازگرداندن آگاهی و زمان

«پخش زنده» نقش تشویق کننده یا محرک بازی می‌کند که پیش از این ایستگاه‌های رادیویی و دستگاه‌های بسیج تبلیغاتی آن را به عهده داشتند. «پخش زنده» دو بار اوضاع سیاسی تونس را به هم ریخت.

تونس؛ سقوط آخرین دژ «اخوان»

به نظرمی‌رسد درها به روی جماعت «اخوان المسلمین» حتی در پایتخت بدیلش یعنی استانبول بسته شد و دیگر شهری نیست که به فراریان آنها خوش آمد بگوید. پس از مصر و سودان این تونس است که مرگ قدرت اخوان را اعلام می‌کند.

وقتی «شیطان بزرگ» خسته می‌شود

امروز برای جو بایدن و مصطفی الکاظمی فرصتی دست نمی‌دهد تا به تنهایی دیدار جداگانه‌ای داشته باشند. سایه و شبح رهبر ایران حضور خواهد داشت. درست همانگونه که سایه قاسم سلیمانی در دیدار مقامات عراقی با مقامات امریکایی حاضربود.

Pages

پربیننده‌ترین در دیدگاه