آفريقا

اسرائیل سفیر خود از مغرب را فراخواند

اسرائیل سفیر خود از مغرب را فراخواند

منابعی در وزارت خارجه اسرائیل گفتند که یک رسوایی بزرگ دیپلماتیک باعث بی آبرویی دستگاه دیپلماسی شده؛ به طوری که رفتار سفیر آن در مغرب باعث خشم شدید محلی شده تا حدی که تظاهرات مردمی در رباط خواستار تعطیلی سفارت شده‌است. این منابع تأکید کردند که سوء ظن‌ها در مورد سفیر دیوید گوبرین حول «استثمار وی از ک

پرخواننده‌ترین در آفريقا