بریتانیا

کاهش ۸ درصدی  سهام توییتر در آلمان پس از مسدود شدن اکانت ترامپ

کاهش ۸ درصدی سهام توییتر در آلمان پس از مسدود شدن اکانت ترامپ

به گزارش رویترز ارزش سهام توییتر در نخستین معاملات هفته جاری بورس آلمان ۸ درصد کاهش پیدا کرد.

واکسن فایزر در برابر گونه جهش یافته انگلیسی کارآرایی دارد

واکسن فایزر در برابر گونه جهش یافته انگلیسی کارآرایی دارد

آزمایشگاه شرکت بیون تک روز جمعه (۸ ژانویه) گفت واکسن ساخت مشترک فایزر و بیون تک از کارآرایی لازم در برابر گونه جهش یافته انگلیسی و آفریقایی جنوبی برخوردار است. به گزارش فرانس پرس آزمایشگاه شرکت بیون تک در بیانیه ای افزود «بدن افرادی که واکسن کرونای فایزر بیون تک زده اند پادتن هایی ایجاد کرده که م