فرهنگ و هنر

سرودهایی برای بیروت

سرودهایی برای بیروت

در تلاشی برای بیدارساختن شهر و بازگرداندن امید به جان آن به زودی توسط انتشارات «نلسن» و در زمانی که پایتخت لبنان یکی از تیره‌ترین روزهایش را سپری می‌کند، کتابی شامل دلمشغولی‌ها، تأملات و یادآوری خاطرات دوران جوانی در بیروت و درد فراق و دلتنگی منتشر می‌شود.

یک رمان سوری درباره ترس، خبرچین‌ها و عشق

یک رمان سوری درباره ترس، خبرچین‌ها و عشق

رمان «ربع وقت/ یک‌چهارم وقت» اثر نویسنده سوری سوزان خواتمی توسط انتشارات «میم» الجزایر منتشر شد. این کتاب در 208 صفحه قطع متوسط چاپ شده است. در مقدمه ناشر بررمان می‌خوانیم:« حوادث رمان درسال 2011 و در سوریه جریان دارند، در دنیای بازداشت‌ها و خبرچین‌ها و ترس و نگرانی و همین طور عشق.

آشپز می‌کشد... نویسنده خودکشی می‌کند

قدرت نجیب محفوظ در پنهان‌کاری بی نظیراست، تا جایی که دست به نوشتن خاطرات نزد و با طبع طنازش می‌خواست علاقمندان به سرک کشیدن را بازی بدهد و در توجیه بی علاقه‌گی برای نوشتن زندگینامه گفت، همه چیز را در رمان‌ها نوشته است. درحالی که شاخ فلفل قرمزی را با آن دو برگی که مانند سبیل‌های عنتره ابوالفوارس گرد

چه تفاوتی میان فیلسوف حقیقی و شبه روشنفکران وجود دارد؟

چه تفاوتی میان فیلسوف حقیقی و شبه روشنفکران وجود دارد؟

نوشته‌های اندیشمند معاصر فرانسوی روژه پل دروا را بسیار دوست دارم. او همزمان استاد دانشگاه، پژوهشگری بزرگ و روزنامه‌نگار لوموند است. برای سال‌ها مسئول بخش فرهنگی یا بخش بررسی کتاب این روزنامه بود. می‌گویند طی سال‌های گذشته بیش از هزار مقاله درآن روزنامه منتشرکرده است.

نابینا و کورنما در رمان شاکر نوری

نابینا و کورنما در رمان شاکر نوری

رمانی از همکار ما شاکر نوری با عنوان «روایت کور» توسط انتشارات «شرکة المطبوعات» بیروت منتشر شد.

 رنج سوری در سه رمان

رنج سوری در سه رمان

انتشارات «اوراق» قاهره، رمان «المسغبه/گرسنگی» اثر نویسنده سوری مقیم اتریش ثائر الناشف را در 1816 صفحه منتشر کرد.

پرخواننده‌ترین در فرهنگ و هنر