فرهنگ و هنر

واقعیت‌های جدید برای رمان عربی

واقعیت‌های جدید برای رمان عربی

تغییراتی که در زندگی به وجود می‌آیند تغییر در فرم ادبی و زبان بیان را تحمیل می‌کنند وقتی رمانی مدرن می‌نویسی به معنای آن است که کشیده‌ای به جامعه ادبی می‌زنی؛ رمان مدرن اینگونه خودش را معرفی می‌کند.

قدرت نمادین در رمان عربی و خشونت

قدرت نمادین در رمان عربی و خشونت

آیا دادن اختیار فرهنگی می‌تواند به یک نهاد یا ایدئولوژی قدرت نمادین ببخشد که به وسیله آن الگوی فرهنگی مستبدانه خودش را تحمیل کند و این حق را داشته باشد که خشونت نمادین خود را اعمال کند با این فرض که آن قدرت مرجعیتی است که گرو‌ه‌ها یا طبقات زمام امور خود را به آن سپرده‌اند یا مشروعیت نمایندگی را به ا

کافکا؛ کابوس‌های انزوا و سکوت

درچنین ماهی از سال 1924 فرانتس کافکا درسن چهل سالگی درگذشت. اما من کی برای اولین بار نام کافکا را شنیدم؟ دقیقا نمی‌دانم. همه آنچه می‌دانم این است که سال 1975دانشیار دانشکده ادبیات دانشگاه حلب بودم و خودم را با حسرت آماده پرواز به فرانسه می‌کردم تا مدرک دکترای نقد ادبیات معاصر بگیرم.

پرخواننده‌ترین در فرهنگ و هنر