فرهنگ و هنر

داستایوفسکی عاشق

داستایوفسکی عاشق

به مناسبت دویستمین سالگرد تولد نویسنده روس فئودور داستایوفسکی که با این سال مصادف می‌شود و یونسکو آن را سال «داستایوفسکی» نام‌گذاری کرد، انتشارات «بلومزبری» بریتانیایی کتاب «داستایوفسکی عاشق...

با دست‌نوشته‌های شاعران مرده چه کنیم؟

با دست‌نوشته‌های شاعران مرده چه کنیم؟

‌اندکند شاعرانی که سروده‌های خود را به نشر می‌سپارند همانگونه که از فرشتگان شعر یا شیاطین دره عبقر به آنها می‌رسد بی هیچ بررسی یا ویرایشی. شعر معمولاً به شکل ماده خامی که نیاز به ساختن و سفتن دارد برصاحبانش فرود می‌آید تا مناسب چرخیدن و استفاده شود.

ریلکه... شعر و کابوس کودکی

ازآنجا که زندگی من (حتی پیش از کرونا!) سراسرکابوس است، فریفته نوشتن درباره زندگی افرادی هستم که زندگی کابوسی داشته‌اند به خصوص در دوران کودکی مانند کافکا، بودلر، داستایوفسکی، ریلکه و...، اما اجازه دهید کابوس‌ها را کنار بگذاریم و درباره چیزهای دیگر صحبت کنیم.

پرخواننده‌ترین در فرهنگ و هنر