اروپا

مذاکرات دشوار در پایان اجلاس اقلیمی سازمان ملل

مذاکرات دشوار در پایان اجلاس اقلیمی سازمان ملل

ریاست کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ ۲۶) در گلاسکو تلاش کرد از پیش نویس بیانیه نهایی که ارائه کرده بود دفاع کند، اما با اعتراض چندین کشور مواجه شد که صدور آن را به تعویق انداخت و مذاکرات دشواری را باعث که تا اواخر عصر دیروز شنبه ادامه یافت. پس از دو هفته مذاکرات سخت، لندن همچنان امیدوار است

پرخواننده‌ترین در اروپا