خالد منزلاوی

خالد منزلاوی

معاون نماینده دائم کشورسعودی درسازمان ملل متحد

 

Writer Articles

سیاست خارجی و روز ملی

سیاست خارجی وقتی که بر یک دیدگاه روشن و واقعی درخصوص نقش و ارزش‌های جامعه و حکومت و نوع روابط منطقه‌

چرا باید تحریم‌های ایران ادامه یابند؟

نیاز جدی برای بالا بردن آگاهی جهانی نسبت به تهدیدهای نظام ایران و سیاست‌های خارجه‌اش درخاورمیانه خوا

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای