آخرین اخبار

ژنرال های فوتبال حتی یک قطره خون نریختند

هیچ ملاقات و مکالمه تلفنی در کار نیست. محافظان رئیس جمهور پریشان و آشفته حال هستند. آنها امیدوارند نتیجه بازی به نحوی باشد که سگرمه های رئیس جمهور در هم نرود و او آزرده خاطر نشود. فرمانده گارد ریاست جمهوری گفت پیروزی قطعی است....

بارگذاری
بارگذاری

 دیدگاه

چالش های منطقه ای طرح عربستان سعودی

اخیرا، چندین نشست و دیدار میان سران و مقام های ارشد در ریاض برگزار شد. عربستان سعودی با میزبانی چندین اجلاس در پی ارسال پیام روشنی خطاب به کشورهای عربی و جهان بود. این پیام گویای وضع استراتژی تازه آمریکا و عربستان سعودی است. این دو کشور برای تعمیق مشارکت کشورهای عربی...

مرزهای جدید عربستان سعودی

وقتی که جمعیت جوان عربستان سعودی از مرز هفتاد درصد عبور می کند بی گمان آینده درخشان و توام با پیشرفت و بالندگی در انتظار این کشور خواهد بود. به ویژه اینکه برنامه ای جوانگرا و مترقی در راستای انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شده است. هدف این اصلاحات، توسعه...

غسان شربل

نقش آفرینی عربستان سعودی و مصر

نقش کشورهای عربی در منطقه همواره در صدر گفت و گوهای پادشاه عربستان سعودی و رئیس جمهور مصر قرار داشته است. البته، این امر کاملا طبیعی است؛ چه اینکه عربستان سعودی و مصر دو تکیه گاه ضروری برای فعال سازی نقش کشورهای عربی هستند. این دو کشور به دنبال دیدارهای راهبردی دو...

مطالب بیشتر

اصلاح معادله عراق

کابینه جدید عراق باید فهرست بلند بالایی از مسائل پیچیده را مورد بررسی قرار دهد و این موضوع آسانی...

بارگذاری

پربیننده

بارگذاری