برچسب: ادبیات

شاعرانگی ایرانیان

نام کتاب: پنج اقلیم حضور، بحثی درباره شاعرانگی ایرانیان تالیف: دکتر داریوش شایگان انتشارات فرهنگ...

بارگذاری
بارگذاری

اخبار بیشتر

حماس و فرهنگ مرگ ‌پرستی

زبان‌شناسان به خوبی می‌‌دانند که زبان نه صرفا ابزاری برای گفتگو که چیزی مهم‌تر و فراتر از آن است؛...

تقلید از سعدی غیر ممکن است

سعدی را استاد سخن می گویند و به جرات می توان گفت شیرینی بیان او را هیچ شاعری ندارد. محمدتقی بهار...

بارگذاری

مقاله های پرطرفدار

بارگذاری