برچسب: دولت

بارگذاری

ملت مصر سخن گفتند

سنجش روحیه عمومی مردم مصر دشوار نیست، به ویژه برای آنهایی که می خواهند آنرا به درستی درک کنند. با...

بارگذاری

خودفریبی اسلامی

اخیرا با یک شخصیت اسلام گرای میانه رو درباره دولت اسلامی عراق و شام ( داعش) صحبت می کردم، این که...

اخبار بیشتر

آلت دست دیگران مانده‌ایم

به عنوان یک نظاره‌گر برای من کاملا آشکار است که قدرت‌های بین‌المللی، به خصوص قدرت‌های غربی، تمایل...

بدرود؛ عراق

نوری المالکی نخست وزیر عراق، کنترل خود را بر بخش هایی از این کشور از دست داده است. دلایل متعددی در...

بارگذاری

مقاله های پرطرفدار

بارگذاری