برچسب: لبنان

العبادی، الحریری و پرونده قطور شروط ایران

ردپای ایران در بحران تشکیل کابینه عراق و لبنان ضرورتی ندارد که در عملیت گروگان‌گیری، گروگان‌ها انسان باشند بلکه ممکن است کشوری نیز به گروگان گرفته شود و تصمصیمات و سرنوشت آن در دستان کسی دیگر باشد. بدتر از آن هم این است که برخی...

بارگذاری
بارگذاری

بی خردی حزب الله

روزنامه لبنانی النهار فاش کرده است که حزب الله درصدد «جذب جوانان مسیحی، سنی و دروزی مذهب است و نیز...

اخبار بیشتر

نادیده گرفتن درسی از تاریخ

دو کلیپ ویدئویی که در دو هفته اخیر به شدت منتشر شد، چکیده وضعیت کنونی لبنان است. کلیپ نخست اعدام...

بارگذاری

مقاله های پرطرفدار

قیمومت منطقه ای جدید

در سیاست، جدا کردن احساسات و ایده آل گرایی از منافع و واقع گرایی و قرار دادن آن ها در دو سمت و سوی...

بارگذاری