سعودی صادرات خود را با تأسیس بانکی با سرمایۀ 8 میلیارد دلار توسعه می‌دهد

سعودی صادرات خود را با تأسیس بانکی با سرمایۀ 8 میلیارد دلار توسعه می‌دهد

32 طرح در دست اقدام سعودی برای بهبود کارایی و توسعۀ توانایی‌های صادرات
پنجشنبه, 7 فوریه, 2019 - 13:30

سازمان توسعۀ صادرات سعودی از افتتاح یک بانک مستقل با سرمایۀ 8 میلیارد دلار برای تأمین مالی بخش صادرات خبر داد.

به گزارش الشرق الاوسط، هدف از تأسیس این بانک فراهم کردن منبع تأمین مالی برای صادرکنندگان داخلی و وارد کنندگان خارجی بر اساس بهترین شیوه‌های جهانی بخش تأمین مالی صادرات است.

این سازمان عنوان کرد که این بانک برای برطرف کردن کاستی‌هایی است که در خدمات ملی تقدیم شده به بخش واردات وصادرات وجود دارد و به زودی خدمات‌دهی آن آغاز خواهد شد.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از این سازمان، در حال حاضر برای اجرای 32 طرح در راستای 4 اقدام اصلی کار می‌شود که این سازمان در چارچوب استراتژی‌های خود همچون تأسیس بانک، بهبود کارایی محیط صادرات، توسعۀ توانایی‌های صادرات پایگاه‌های سعودی و تبلیغ برای صادرکنندگان وکالای آنها و ایجاد فرصت‌های صادرات برای آنها آغاز کرد.

این تصمیمات در جلسۀ آزاد صادرکنندگان با صالح السلمی دبیرکل سازمان توسعۀ صادرات سعودی گرفته شد که روز سه شنبه به همت بخش ریاض در کمیتۀ صنعت، نیرو و منابع طبیعی برگزار شد.

در این جلسه چالش‌ها و مشکلات پیشِ روی صادرگنندگان بررسی شد و بر مجموعه خدمات انگیزشی این سازمان تمرکز شد که در جهت تبلیغ  برای صادرکنندگان وکالای آنها و ایجاد فرصت‌های صادرات برای آنها در بازارهای مختلف آغاز کرد. 

این سازمان تأکید کرد در حال حاضر بر اقدامی جهت تقویت تأمین مالی صادرات ضمن تشویق بخش خصوصی کار می‌کند که در جهت تقدیم تسهیلات مالی به صادر کنندگان داخلی و مشتریان خارجی تا زمان تأسیس بانک است.

این سازمان برخی از ویژگی‌های استراتژی ملی صادرات را که محقق کنندۀ  اهداف «چشم‌انداز 2030» است و همچنین چیرگی بر چالش‌های پیش روی افزایش میزان صادرات و توسعۀ آن را بررسی کرد.

السلمی در این جلسه ضمن تأکید بر اینکه سال 2020 سال روشنی برای صادرات سعودی خواهد بود، عنوان کرد اقدامات اصلی سازمان در راستای برنامۀ توسعۀ صنعت ملی و خدمات لجیستیک است.

وی بر اهتمام سازمان توسعۀ صادرات سعودی به حمایت از صنعت سعودی در برابر رقابت ناعادلانه و ایجاد راهکارهایی برای چالش‌های پیش روی عملیات صادرات به خارج از کشور تأکید کرد.

وی از بین بردن موانع پیش روی اهل صنعت را ضروری دانست و توضیح داد که در مرحلۀ بعد بر توسعۀ صادرات غیر نفتی در جهت اقتصادی شکوفا تمرکز خواهد شد.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای