آخرین اخبار

ژنرال های فوتبال حتی یک قطره خون نریختند

هیچ ملاقات و مکالمه تلفنی در کار نیست. محافظان رئیس جمهور پریشان و آشفته حال هستند. آنها امیدوارند نتیجه بازی به نحوی باشد که سگرمه های رئیس جمهور در هم نرود و او آزرده خاطر نشود. فرمانده گارد ریاست جمهوری گفت پیروزی قطعی است....

بارگذاری
بارگذاری

 دیدگاه

غسان شربل

وقت آن رسیده تا حکومت ایران به درون مرزهایش برگردد

کشورهای اروپایی بعد از درس گرفتن از رویدادهای دردناک در این قاره روی ثبات و آرامش را در چندین دهه گذشته دیدند. اروپایی ها بالاخره به این نتیجه رسیدند تنها گزینه ای که برای ساختن آینده در اختیار دارند همان همزیستی بین همه گروه ها و کشورهای اروپایی است، هر چند تفاوت های...

غسان شربل

ژنرال های فوتبال حتی یک قطره خون نریختند

هیچ ملاقات و مکالمه تلفنی در کار نیست. محافظان رئیس جمهور پریشان و آشفته حال هستند. آنها امیدوارند نتیجه بازی به نحوی باشد که سگرمه های رئیس جمهور در هم نرود و او آزرده خاطر نشود. فرمانده گارد ریاست جمهوری گفت پیروزی قطعی است. رئیس جمهور لبخندی بر لبانش نشست....

عبدالرحمان الراشد

پایان ممنوعیت ۷۰ ساله در دوره محمد بن سلمان

اگر پادشاه وظیفه مدرن سازی و تغییر را به شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد واگذار نمی کرد زنان تا ده سال یا شاید بیست سال دیگر نمی توانستند در سعودی رانندگی کنند. البته اعطای مجوز رانندگی به زنان تنها یک مورد از رشته اصلاحات این دوره در حوزه زنان به شمار می رود، چه اینکه...

مطالب بیشتر

اصلاح معادله عراق

کابینه جدید عراق باید فهرست بلند بالایی از مسائل پیچیده را مورد بررسی قرار دهد و این موضوع آسانی...

بارگذاری

پربیننده

بارگذاری