آخرین اخبار

بارگذاری
بارگذاری

 دیدگاه

عبدالرحمن الراشد

بحران دموکراسی فرانسه

سوزاندن و شکاندن و تخریب و رویارویی میان پلیس و تظاهرکنندگان که از هفته‌ها پیش در فرانسه جاری بود حوادثی نبود که جدید باشد علی‌رغم اینکه مکانیزهایی در این نظام وجود دارد که اعتراض مسالمت آمیز در نظام‌های دمکراتیک را، حتی در سطح تغییر نظام حکومتی، ممکن می‌سازد. اما این...

غسان شربل

فرانسه حیران در اروپای بیمار

مکرون در رؤیای نقش بزرگ اروپا بود وقتی جلیقه زردها در خیابان‌ها ریختند و مثل همیشه خشم مطالبه‌گران قاطی حرکات سابقه‌دارها شد غسان شربل افکار عمومی در دموکراسی اسب سرکش و نابه‌کارند. ترا با گرداب موجی تا قصر می‌رسانند. عقبه‌های بروکراتیک و سیاسی و روانی را فراموش...

ایاد ابوشقرا

نه خیر… ملت همیشه بر حق نیست!

در فرانسه بارها «تاریخ نگری» و «کاریزمامحوری» فردگرا ثابت کرده که از نهادهای دمکراتیک فراتر است و دمکراسی آرام یک مشکل شده‌است پاریس لحظات سختی را پس از رسیدن به انسداد سیاسی، تجربه کرد و افسون تغییر و «کاریزمای» شخصی شده از بین رفت. لحظاتی سخت پس از سه هفته از ناکامی...

عبدالرحمن شلقم

فرانسه رقص رویای خشونت آمیز را بازمی گرداند

انقلاب فرانسه ظرف نویی برای حکمرانی فراهم آورد... دولتی که قانون اساسی معیار عمل آن است و قانون قدرت معقولی که ضرب آهنگ زندگی را می نوازد عبدالرحمن شلغم انفجار خشمگین در فرانسه، علی رغم توقفِ آغاز، می چرخد. انفجاری که مقیاس ویژه خود دارد: مقیاس ریشتر اما از نوع بشری....

الياس حرفوش

لبنان؛ انقیاد دولت و پیروزی حزب

حوادث اخیر لبنان آنچه نیاز به بیان نداشت را بیان کرد. برای همگان عیان شد که تا چه حد کشور گروگانِ «حزب‌الله» است و هر وقت بخواهد کل روند سیاسی و همزیستی اجزا تشکیل دهنده کشور را تهدید کند. این «حزب» هنگام رخدادِ حوادث امنیتی منطقه الشوف حتی ادعا کرده بود که کشور در...

حسام عيتاني

آنهایی که از «سپر شمال» سود و ضرر می برند

می‌توان عملیاتی که «اسرائیل» برای تخریب تونل‌های حزب الله لبنانی آغاز کرد را در چهار سطح خوانش کرد. حزب‌الله این تونل‌ها را برای استفاده بر علیه «اسرائیل» در یک جنگ احتمالی آماده می‌کرد. سطح نخست: در این سطحِ خوانش احتمال وقوع یک جنگ نزدیک میان دو طرف وجود دارد. در...

مطالب بیشتر

بحران دموکراسی فرانسه

سوزاندن و شکاندن و تخریب و رویارویی میان پلیس و تظاهرکنندگان که از هفته‌ها پیش در فرانسه جاری بود حوادثی نبود که جدید باشد علی‌رغم اینکه مکانیزهایی در این نظام وجود دارد که اعتراض مسالمت آمیز در نظام‌های دمکراتیک را، حتی در سطح...

نتایج پژوهش: شاید نجات یافتگان از سرطان سینه دچار مشکلات روحی شوند

نتایج یک پژوهش تازه نشان داد که احتمال ابتلا به نگرانی و افسردگی و اختلالات خواب و دیگر مشکلات روحی در نجات یافتگان از سرطان سینه بیشتر از بقیه است. این پژوهش که بر پایه بررسی نتایج ۶۰ پژوهش منتشر شده درباره نجات یافتگان سرطان...

فرانسه حیران در اروپای بیمار

مکرون در رؤیای نقش بزرگ اروپا بود وقتی جلیقه زردها در خیابان‌ها ریختند و مثل همیشه خشم مطالبه‌گران قاطی حرکات سابقه‌دارها شد غسان شربل افکار عمومی در دموکراسی اسب سرکش و نابه‌کارند. ترا با گرداب موجی تا قصر می‌رسانند. عقبه‌های...

نه خیر… ملت همیشه بر حق نیست!

در فرانسه بارها «تاریخ نگری» و «کاریزمامحوری» فردگرا ثابت کرده که از نهادهای دمکراتیک فراتر است و دمکراسی آرام یک مشکل شده‌است پاریس لحظات سختی را پس از رسیدن به انسداد سیاسی، تجربه کرد و افسون تغییر و «کاریزمای» شخصی شده از بین...

فرانسه رقص رویای خشونت آمیز را بازمی گرداند

انقلاب فرانسه ظرف نویی برای حکمرانی فراهم آورد… دولتی که قانون اساسی معیار عمل آن است و قانون قدرت معقولی که ضرب آهنگ زندگی را می نوازد عبدالرحمن شلغم انفجار خشمگین در فرانسه، علی رغم توقفِ آغاز، می چرخد. انفجاری که مقیاس...

لبنان؛ انقیاد دولت و پیروزی حزب

حوادث اخیر لبنان آنچه نیاز به بیان نداشت را بیان کرد. برای همگان عیان شد که تا چه حد کشور گروگانِ «حزب‌الله» است و هر وقت بخواهد کل روند سیاسی و همزیستی اجزا تشکیل دهنده کشور را تهدید کند. این «حزب» هنگام رخدادِ حوادث امنیتی...

آنهایی که از «سپر شمال» سود و ضرر می برند

می‌توان عملیاتی که «اسرائیل» برای تخریب تونل‌های حزب الله لبنانی آغاز کرد را در چهار سطح خوانش کرد. حزب‌الله این تونل‌ها را برای استفاده بر علیه «اسرائیل» در یک جنگ احتمالی آماده می‌کرد. سطح نخست: در این سطحِ خوانش احتمال وقوع...

بارگذاری

پربیننده