هشدار اتحادیه اصناف سودان درباره «راهکارهای جعلی»

هشدار اتحادیه اصناف سودان درباره «راهکارهای جعلی»

پنجشنبه, 11 آوریل, 2019 - 13:15

اتحادیه اصناف سودان و احزاب متحد آن خواستار «ماندن» معترضان خواهان سرنگونی رژیم پرزیدنت عمر البشیر در «محل های تجمع» شدند. این گروه از مردم خواست تا «برای دفاع از انقلاب به خیابان ها بیایند» و بر «اهمیت جلوگیری از ایجاد راهکارهای غیر بنیادین و جعلی» تاکید کرد.

این اولین واکنش «اتحادیه اصناف سودان» به کودتای ارتش است. ارتش روز پنجشنبه (۱۱ آوریل) با یک کودتای نظامی رییس جمهور عمر البشیر را از قدرت برکنار کرد.

«اتحادیه اصناف سودان» با انتشار بیانیه ای گفت «ما در مرحله سرنوشت سازی هستیم که نتیجه آن یا پیروزی کامل هم طراز با مبارزات بزرگ شما است و یا تلاش ناکام برای بازتولید رژیم پیشین است». 

این بیانیه بر «مطالبات انقلابیون و تصدی قدرت توسط حکومت انتقالی و مدنی متشکل از همه گروه های شرکت کننده در انقلاب و اجرای مفاد بیانیه آزادی و تغییر» تاکید کرد.

به گفته بیانیه «ما در این لحظات سرنوشت ساز و تاریخی از شما می خواهیم  در مقابل مقرهای فرماندهی کل نیروهای مسلح در پایتخت تجمع کنید و در همه شهرها و روستاها تا اجرای خواسته هایتان و مفاد بیانیه آزادی و تغییر در خیابان ها حضور یابید».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای