ورود خادم حرمین شریفین به منا برای اطمینان از آسایش حاجیان

ورود خادم حرمین شریفین به منا برای اطمینان از آسایش حاجیان

شنبه, 10 اوت, 2019 - 18:15

ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین روز شنبه (۱۰ اوت) برای اطمینان از آسایش و رفاه حجاج بیت الله الحرام و خدمتگزاری مناسب در راستای ادای مناسک حج از منا بازدید کرد.

خادم حرمین شریفین در بدو ورود به کاخ منا از سوی شاهزاده فیصل بن خالد بن عبد العزیز مشاور خادم حرمین شریفین و شاهزاده دکتر خالد بن فیصل بن ترکی جانشین وزیر گارد ملی حوزه غرب و شاهزاده عبد العزیز بن سعود بن نایف بن عبد العزیز وزیر کشور و رییس کمیته عالی حج مورد استقبال قرار گرفت.

عقلا العقلا معاون رییس دیوان پادشاهی و ناصر النفیسی رییس امور ویژه خادم حرمین شریفین و سپهبد سهیل المطیری رییس گارد سلطنتی نیز در استقبال خادم حرمین شریفین بودند.

شاهزاده خالد بن فهد بن خالد و شاهزاده طلال بن سعود بن عبد العزیز و شاهزاده فهد بن عبد الله بن مساعد و شاهزاده فیصل بن سعود بن محمد و شاهزاده دکتر عبد العزیز بن سطام بن عبد العزیز مشاور خادم حرمین شریفین و خالد العباد رییس تشریفات پادشاهی و تمیم السالم دستیار مشاور ویژه ملک سلمان وی را در این سفر همراهی می کنند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای