کانال سوئز بیشترین درآمد ماهیانه در تاریخ خود را کسب کرد

کانال سوئز بیشترین درآمد ماهیانه در تاریخ خود را کسب کرد

یکشنبه, 3 نوامبر, 2019 - 16:15
کشتی غول پیکر در حال عبور از کانال سوئز

اسامه ربیع رییس هیات کانال سوئز روز جمعه (اول نوامبر) گفت «آمارهای کشتیرانی در ماه اکتبر ۲۰۱۹ نشان می دهد که کانال سوئز در این ماه با کسب ۵۱۵.۱ میلیون دلار بیشترین درآمد ماهیانه را کسب کرده که در تاریخ این آبراه بی سابقه است. کانال سوئز همچنین سنگین ترین بار خالص ماهیانه را داشته و مجموع آن به ۱۰۸.۹ میلیون تن رسید».
اسامه ربیع افزود «۱۷۹۰ فروند کشتی از دو طرف در ماه اکتبر از کانال سوئز عبور کردند که این رقم در مدت زمان مشابه پارسال ۱۶۵۷ کشتی بوده است. بنابراین شمار کشتی های در حال تردد در ماه اکتبر ۲۰۱۹ از کانال سوئز نسبت به مدت زمان سال گذشته رشد ۸ درصدی داشته و ۱۳۳ فروند کشتی بیشتر بوده است».
او یادآور شد «کل بار خالص در اکتبر ۲۰۱۹ با افزایش ۵.۷ درصدی و ۵.۹ میلیون تن به ۱۰۸.۹ میلیون تن رسید. این رقم در مدت زمان مشابه پارسال ۱۰۳ میلیون تن بوده است».
گفتنی است آمارهای درآمد ماهیانه سال جاری نشان می دهد که بیشترین درآمد کانال سوئز پس از ماه اکتبر در ماه اوت بوده است. درآمد این آبراه در ماه اوت ۵۰۱.۱ میلیون دلار اعلام شد


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای