آغاز به کار کنفرانس کارفرمایان و سرمایه گذاران عرب در بحرین

آغاز به کار کنفرانس کارفرمایان و سرمایه گذاران عرب در بحرین

۱۵۰۰ نفر در کنفرانس شرکت می کنند
دوشنبه, 11 نوامبر, 2019 - 13:00

هجدهمین کنفرانس کارفرمایان و سرمایه گذاران عرب و نیز سومین همایش انجمن تاجران و سرمایه گذاران با حضور ۱۵۰۰ نفر از بازرگانان و سرمایه گذاران و کارفرمایان جهان عرب روز دوشنبه (۱۱ نوامبر) در بحرین آغاز شد.
فعالیت کنفرانس کارفرمایان و سرمایه گذاران عرب سه روز ادامه دارد.
این کنفرانس یک رویداد اقتصادی مهم و تجمع اقتصادی و سرمایه گذاری عربی بزرگ در راستای تشویق سرمایه گذاری در حوزه های پیشرو و نوآور در انقلاب دیجیتال در جهان عرب است.
کنفرانس همچنین فرصتی است برای تقویت همکاری کشورهای عربی در بخش های اقتصادی و فناوری.
کلیه گروه ها و نهادها و دستگاه ها در حوزه سرمایه گذاری از جمله مقام های دولتی و نهادهای سرمایه گذاری و نیز تاجران و کارفرمایان و شرکت های بخش های سرمایه گذاری دیجیتال در جهان عرب در این کنفرانس شرکت می کنند.
سمیر ناس رییس اتاق بحرین گفت «تاجران بزرگ و نهادهای اقتصادی و تجاری و اقتصاددانان کشورهای عربی در این کنفرانس حضور دارند».
او افزود « سرمایه گذاری در انقلاب صنعتی چهارم و نوآوری در اقتصاد دیجیتال محورهای اصلی مورد بحث در کنفرانس هستند».
او خاطر نشان کرد «این بحث از اهمیت بسزایی برخوردار است. انقلاب صنعتی چهارم تاثیر چشمگیری بر روی بخش های اقتصادی در جهان داشته است. همزمان با رشد ایده های نوین نرم افزاری و کم رنگ شدن نقش شیوه های سنتی بسیاری از شرکت های جهان باید پا به پای تحول فناوری حرکت کنند تا از قافله عقب نمانند».
اهداف مورد نظر این کنفرانس از این قرار است: آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری در بخش های انقلاب صنعتی چهارم و کارفرمایی و نوآوری و گفتگو در مورد موارد موفق در کشورهای عربی و آشنایی با طرح های سرمایه گذاری در دسترس و منابع انسانی خلاق در بحرین و آشنایی جامعه کارفرمایان عرب با فضای نوین سرمایه گذاری در انقلاب دیجیتال در کشورهای عربی و آشنایی با مشکلات و موانع پیش روی سرمایه گذاری در بخش خصوصی در جهان عرب و ارائه راهکار و آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری در دسترس در چارچوب برنامه های اقتصادی کشورهای عربی.
برگزارکنندگان کنفرانس نقش جوانان و زنان و موسسات اقتصادی کوچک و متوسط و نوپا در کشورهای عربی برای رهبری فرآیند تحول اقتصاد دیجیتال را مورد توجه قرار می دهند.
 مسابقه بهترین کارفرمایان و نیز بررسی اقدام مشترک عربی در بخش های اقتصادی آینده محور و همکاری بین کارفرمایان و سرمایه گذاران بحرینی و کشورهای عربی از جمله برنامه های دیگر کنفرانس است.
مسائل مهم دیگری از جمله ویژگی های فضای دیجیتالی نوین در بحرین و فرصت های درخشان سرمایه گذاری و مشکلات انتقال به دوره اقتصاد دیجیتال در کشورهای عربی و نوآوری و طرح های زنان و جوانان و بخش های سرمایه گذاری در انقلاب صنعتی چهارم در جهان عرب مطرح می شوند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای