درآمد بانک های مراکش در اواخر دسامبر به ۱.۱ میلیارد دلار رسید

درآمد بانک های مراکش در اواخر دسامبر به ۱.۱ میلیارد دلار رسید

سه شنبه, 10 دسامبر, 2019 - 15:15

درآمد هشت بانک اصلی در مراکش به رقم ۱۰.۵ میلیارد درهم (۱.۱ میلیارد دلار) در آخر سپتامبر رسید که نسبت به مدت زمان مشابه پارسال افزایش ۰.۹۶ درصدی داشته است.

درآمد خالص بانک ها با رشد ۶.۶ درصدی به ۵۳.۴۳ میلیارد درهم (۵.۶۲ میلیارد دلار) رسید.

این آمار مالی توسط بانک های مراکش منتشر شده است.

درآمد خالص بانک تجارت خارجی مراکش و درآمد خالص وام املاک و گردشگری به ترتیب کاهش ۱۶.۷ و ۲۸.۶ درصدی داشت. 

درآمد خالص بقیه بانک ها نیز افزایش یافت. به عنوان مثال، درآمد خالص بانک تجارت و صنایع و وام کشاورزی مراکش به ترتیب افزایش ۲.۱۷ درصدی و ۲۹.۴۱ درصدی داشت.

همچنین درآمد خالص دو بانک بزرگ در مراکش -وفا بانک و بانک مردمی مرکزی- هر کدام ۴.۷۵ درصد افزایش داشتند.

درآمد بانک سوسیته جنرال نیز افزایش ۶.۲۷ درصدی داشته است.

سرمایه بانک های مراکش در این مقطع زمانی به دلیل اجرای تدریجی مقررات جدید پیشگیری در ارتباط با حوزه بانکی افزایش یافته است.

ارزش کل سرمایه هشت بانک مراکش در پایان سپتامبر به ۱۵۸.۸ میلیارد درهم (۱۶.۷ میلیارد دلار) رسید که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش ۶.۳۳ درصدی داشته است.

بانک مردمی مرکزی مراکش بیشترین افزایش سرمایه را داشت. سرمایه این بانک ۹.۹۵٪ رشد داشته است.

سرمایه بانک های تجارت خارجی مراکش و وام املاک و گردشگری و وام کشاورزی و وفا بانک در این مدت نیز به ترتیب افزایش  حدود ۸.۴ درصدی و ۷.۰۳ درصدی و ۶.۲۷ درصدی و ۴.۰۲ درصدی داشته است.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای