​مجلس کویت کمیته ای برای تهیه قانون عفو عمومی تشکیل داد

​مجلس کویت کمیته ای برای تهیه قانون عفو عمومی تشکیل داد

نخست وزیر کویت تعهد داد: ارائه برنامه کاری برای مبارزه با فساد
سه شنبه, 24 دسامبر, 2019 - 23:45

شیخ صباح خالد الحمد الصباح نخست وزیر کویت در پارلمان این کشور متعهد شد که دولت حداکثر تا سه هفته دیگر برنامه کاری خود را ارائه می‌دهد. 

به گزارش الشرق الاوسط، نخست وزیر کویت روز گذشته گفت «برنامه کاری دولت شامل اقداماتی برای نابودی کانون‌های فساد، پیگرد افراد مظنون به فساد، توسعه دستگاه های دولتی و حرکت به سمت دولت دیجیتال خواهد بود».

همچنین اعضای کابینه کویت در برابر پارلمان این کشور مراسم تحلیف به جای آوردند.

در ادامه، مجلس کویت کمیته ای برای تهیه قانون عفو عمومی در مدت زمان یک ماه به درخواست کمیسیون قانونگذاری و حقوقی تشکیل داد. 

پس از مراسم تحلیف، نخست وزیر کویت در سخنانی در جلسه عادی مجلس تأکید کرد، دولت خواستار همکاری با پارلمان برای مبارزه با فساد و صیانت اموال عمومی است.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای