سعودی در سازمان‌های دولتی مأمور «حقوق بشر» تعیین کرد

سعودی در سازمان‌های دولتی مأمور «حقوق بشر» تعیین کرد

شنبه, 27 ژوئن, 2020 - 10:30
ریاض: الشرق الاوسط

دولت سعودی تعدادی از تکالیف حقوق بشری محول شده به بخش حقوقی ادارات دولتی را تصویب کرد که طی آن برای مأموریت‌های با ماهیت مشارکتی، مأمور رابط و ناظر بر حقوق بشر تعیین کرده‌است.

به گزارش الشرق الاوسط، پیگیری شکایات ارجاع شده به هیئت حقوق بشر کشور، شرکت در جلسات هیئت، گسترش فرهنگ حقوق بشر از طریق انجام آموزش و فعالیت‌های مقدماتی، انتشار مطالب چندرسانه ای و پیگیری اجرای تعهدات هیئت از جمله وظایف این مأمور عنوان شده‌است.

طبق این گزارش، این مأمور موظف است اجرای توصیه نامه‌ها و راهنمایی‌های صادر شده نهادها و سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی و عمل به مفاد گزارش‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر که از طرف هیئت ملی صادر شده را پیگیری کند.

از وظایف بخش‌های حقوقی ادارات افشای تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و انجام اقدامات لازم برای رسیدگی به آنها است، همچنین ایجاد بانک‌های اطلاعاتی پیشرفته برای اداره در مراجع ذیربط برای تهیه داده‌های آماری با هماهنگی هیئت حقوق بشر است.

این تصمیم هیئت دولت براساس بررسی‌های به عمل آمده از سوی دادگاه سلطنتی مقررشده است.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای