نامزد سعودی: آماده رهبری «تجارت جهانی» و اجرای اصلاحات توافقی هستم

نامزد سعودی: آماده رهبری «تجارت جهانی» و اجرای اصلاحات توافقی هستم

التویجری تأکید کرد که این سازمان در رکود قرار دارد و بازگرداندن اعتماد به آن در راس اولویت هاست
جمعه, 17 ژوئيه, 2020 - 13:30
محمد بن مزید التویجری نامزد سعودی برای تصدی ریاست سازمان تجارت جهانی در حال گفتگو با شورای عمومی این سازمان در ژنو (EPA)
ژنو: الشرق الاوسط

محمد بن مزید التویجری نامزد سعودی برای تصدی ریاست سازمان تجارت جهانی، امروز جمعه، از آرزوی خود برای رهبری این سازمان و اجرای اصلاحات با اجماع همه اعضا تأکید کرد.

التویجری در مجمع عمومی این سازمان در ژنو با بیان اینکه «این سازمان در رکود است، و اصلاحات گزینه نیست بلکه ضرورت است»، گفت: «جهان در حال تجربه تغییراتی بسیار بزرگ است که جریان تجارت را تحت تأثیر قرار داده‌است».

وی افزود: «در (تجارت جهانی) اولویت‌هایی وجود دارد که باید از آنها به‌طور جدی مراقبت شود و بازگرداندن اعتماد به نفس به سازمان باید در صدر اولویت‌های مدیر کل بعدی قرار گیرد که به مثابه پیوندی بین اعضا برای دستیابی به یک درک واحد است».

او تأکید کرد، «کار مستمر و فشرده با تمام اعضا در تمام پرونده‌های فعلی و آینده مهم و حیاتی است».

این نامزد سعودی تأکید کرد: «ما نباید بر تفاوت‌ها تمرکز کنیم، نکته مهم این است که بر موفقیت‌ها به طور مداوم متمرکز شویم». او اضافه کرد: «توانایی همراهی و پاسخگویی به تغییرات مهمترین معیار موفقیت آینده برای سازمان است».

وی با بیان اینکه «سیستم چندجانبه گرایی در خدمت همه است، اما اکنون در حال کندشدن است و باید آن را به جلو سوق داد»، افزود: کنفرانس وزیران آینده باید «متدولوژی پویاتر و مؤثرتری» را اتخاذ کند.

التویجری توضیح داد: «تجارت الکترونیکی یک پرونده حیاتی است که باید در مسیر سریع تری قرار گیرد و سازمان نقش مهمی در آن دارد».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای