محرک اقتصادی سعودی میان توازن انضباط مالی و مالیاتی

محرک اقتصادی سعودی میان توازن انضباط مالی و مالیاتی

دوشنبه, 27 ژوئيه, 2020 - 12:00

دکتر سعد الشهرانی معاون امور سیاست های مالی و کلی وزیر دارایی سعودی گفت «ارتقای سیاست های مالیاتی کشورهای صادرکننده نفت در وقت کنونی بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد».


او افزود «بحران کرونا نشان داد که اقتصاد جهان تا چه اندازه شکننده و اقتصاد تک پایه تا چه اندازه خطرناک است».


الشهرانی در نشست اضطراری صندوق بین المللی پول که روز یکشنبه (۲۶ ژوئیه) به صورت مجازی برگزار شد خاطر نشان کرد «عرضه و تقاضا در بازارهای نفت دستخوش تغییر و تحول بنیادین شده است که ممکن است به درازا بکشد».


او یادآور شد «به همین دلیل لزوم افزایش استفاده از درآمدهای غیر نفتی به طور سیستماتیک و موثر ضروری به نظر می رسد. درآمدهای غیر نفتی منجر به تنوع بخشی به منابع درآمدی و تضمین و پایداری تامین مالی پروژه های توسعه و کانال های مبارزه با آسیب های اجتماعی می شود».


الشهرانی توضیح داد «سیاست های موثر معمولا از طریق سیاست های جداگانه و فردی به نتیجه نمی رسد بلکه مجموعه ای از سیاست های یکپارچه است که جامع و فراگیر باشد».


او گفت «دولت سعودی مجموعه ای از سیاست ها را در چندین بخش در نظر گرفته است که از اقدامات پیشگیرانه شروع شده و به مرحله مشوق های اقصادی برای کمک به بخش خصوصی رسیدیم. سپس نوبت سیاست انضباط مالی و ثبات و پایداری اقتصادی به ویژه در میان مدت است».


الشهرانی در ادامه افزود «سیاست انضباط مالی هدفمند بوده و اقدامات متعددی مثل کاهش و هدفمند کردن هزینه به منظور کمک به بخش های آسیب پذیرتر مثل نظام سلامت را شامل می شود. همچنین برنامه مشخصی برای کنترل میانگین کمبود بودجه و افزایش بدهی و حفظ پایداری مالی تدوین شده است».


 


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای