مسئولان حوزه مالی عربی درباره شرایط سرمایه در دوره کرونا گفتگو می کنند

مسئولان حوزه مالی عربی درباره شرایط سرمایه در دوره کرونا گفتگو می کنند

یکشنبه, 23 اوت, 2020 - 19:45

نشست های مسئولان بانکی و شرکت های سرمایه گذاری عربی درباره مسائل مهم اوضاع کنونی و آینده حوزه مالی و بانکی در منطقه عربی و تاثیر کرونا بر موقعیت مالی و برنامه های تامین مالی از هفته جاری آغاز می شود.


اتحادیه بانک های عربی ۲۴ و ۲۵ اوت کنفرانسی با عنوان «حمایت بانک های مرکزی از بازارهای سرمایه در دوره کرونا» در بیروت با مشارکت مسئولان بازارهای بورس عربی و اروپا و بانک ها و روسای بانک های مرکزی کشورهای عربی و مقامات صندوق بین المللی پول و مقام ها و کارشناسان عربی و اروپایی و آمریکایی برگزار می کند.


وسام فتح دبیر کل اتحادیه بانک های عربی گفت «محور اصلی گفتگوها بین مقام های ارشد بانک های مرکزی و مدیران بازارهای بورس عربی و هیئت های بازارهای سرمایه کشورهای عربی و بین المللی و جمعی از مقام های مراکز تصمیم گیرنده و روسای موسسات مالی و بانکی شرایط کنونی بازارهای مالی و بورس به خصوص بازارهای سرمایه در کشورهای عربی خواهد بود. شرکت کنندگان همچنین درباره اقدامات آینده برای ارتقای کارآمدی و تاثیر مراکز پولی و مالی در کشورهای عربی و ابزارهای تامین مالی بلند مدت با توجه به بحران کرونا گفتگو می کنند». 


او افزود «محور دیگر نشست نقش آفرینی مهم بانک های مرکزی کشورهای عربی برای ارتقای کارآمدی و افزایش تاثیر بازارهای سرمایه و حمایت از مشارکت بیشتر شرکت ها در بازارهای سرمایه است».


وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی سعودی از تمام تاسیسات ابرکلان و بزرگ و متوسط خواسته تا اقدامات «ارزیابی» عملکردشان را برای ادراج در بخشنامه ها و ضوابط داخلی شغلی تکمیل کنند. مهلت پروسه ارزیابی تا ژانویه به پایان می رسید که به دلیل کرونا تا اوایل سپتامبر تمدید شد.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای