طرح های افزایش آمادگی نیروی انسانی برای مشاغل آینده در گروه ۲۰

طرح های افزایش آمادگی نیروی انسانی برای مشاغل آینده در گروه ۲۰

گروه اندیشه سعودی چندین طرح اصلی در حوزه گواهی کار و یادگیری تعاملی و آموزش عملی تنظیم کرد
جمعه, 21 اوت, 2020 - 19:45
مشارکت موثر گروه اندیشه سعودی در تنظیم توصیه های گروه ۲۰ (الشرق الاوسط)

کار گروه ششم گروه اندیشه سعودی در حوزه اقتصاد و اشتغال و آموزش در عصر دیجیتال فعالیت می کند و یکی از ارگان های گروه ۲۰ است که در حال تنظیم ۴ توصیه و ارسال آن به گروه ۲۰ است.


۴ توصیه پیشنهادی در زمینه ارتقای مهارت نیروی انسانی و همسویی مهارت ها با مشاغل آینده تدوین شده است. سعودی رییس گروه ۲۰ در ۲۰۲۰ است.


خانم دکتر هایدی العسکری رییس کارگروه اقتصاد و استخدام و آموزش در عصر دیجیتال گفت «این کارگروه در یک سال گذشته به تحلیل و بررسی تاثیر هوش مصنوعی و انقلاب صنعتی چهارم بر ماهیت و ویژگی های مشاغل آینده پرداخته است. مشاغل آینده با توجه به بروز هوش مصنوعی و انقلاب صنعتی تنها مبتنی بر مدرک گرایی نیست بلکه به انعطاف پذیری و مهارت هم نیاز دارد».


العسکری توضیح داد «توصیه های تنظیم شده بر لزوم صدور راهنمای جامع از سوی گروه ۲۰ برای ارزیابی مدارک کسب و کاری معمول و اعتبار موسسات صدور مدارک تاکید می کند. این کار از طریق افزایش و توسعه مستمر راه های تبادل اطلاعات میان کار گروه های گروه ۲۰ و لزوم پایبندی اعضای گروه ۲۰ به راهنمای جامع انجام می شود».


طرح های دیگر این کارگروه به اهمیت تاکید اعضای گروه ۲۰ بر یادگیری تعاملی در مدارس اشاره شده است و اینکه شیوه های معمول یادگیری در مدارس منجر به مهارت آفرینی نمی شود. یادگیری تعاملی در مدارس بهترین شیوه تدریس به شمار می رود و معلمان با بهره گیری از فناوری پیشرفته به عنوان ابزار آموزشی می توانند در فرآیند یادگیری خلاقیت ایجاد کنند اما با این حال فناوری پیشرفته جای معلمان را نمی گیرد. همچنین، آموزشکده های فنی و حرفه ای باید چشم انداز آینده خود را توسعه داده و تمام پرسنل و دست اندرکاران نظام آموزشی باید در فعالیت های آموزش حرفه ای شرکت کنند.


کارگروه اقتصاد و استخدام و آموزش در عصر دیجیتال ضمن اشاره به ویژگی های نظام آموزش و فنی و حرفه ای در دوره پس از کرونا گفت «نظام آموزش در دوره پس از کرونا نیازمند اصلاحات فراوانی است تا بتواند همگام با نیازمندی های تمام نیروی کار پس از دوره کرونا حرکت کند».


کارگروه اقتصاد و استخدام و آموزش در عصر دیجیتال ششمین کارگروه وابسته به گروه اندیشه ۲۰ است و در راستای تنظیم راهکارها برای اصلاح آموزش و فرصت آفرینی در حوزه آموزش عملی و کارآفرینی فعالیت می کند. 


گروه اندیشه وابسته به گروه ۲۰ زیر نظر مرکز تحقیقات و مطالعات نفت ملک عبد الله (کاپسارک) و مرکز مطالعات و پژوهش های اسلامی ملک فیصل قرار دارد. این گروه به تنظیم و طرح سیاست های قابل اجرا برای تحقق اهداف کشورهای گروه ۲۰ می پردازد. سران کشورهای جی ۲۰ می توانند راهکارهای پیشنهادی را برای مقابله با مشکلات بین المللی و تحقق اقتصاد شکوفا و پایدار اجرا کنند.


گروه اندیشه از چندین پژوهشکده و اندیشکده تشکیل شده و مرجع فکری رسمی گروه ۲۰ به شمار می رود.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای