الزیانی: روابط با اسرائیل با تعهد به ابتکار صلح مغایرت ندارد

الزیانی: روابط با اسرائیل با تعهد به ابتکار صلح مغایرت ندارد

یکشنبه, 13 سپتامبر, 2020 - 08:30

عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر امور خارجه بحرین تأکید کرد، «موضع ثابت و همیشگی پادشاهی بحرین در قبال حقوق ملت برادر فلسطین، که در صدر اولویت‌های پادشاهی برای دستیابی به حقوق قانونی کامل خود است».

الزیانی اقدام برای ایجاد روابط دیپلماتیک بین بحرین و اسرائیل را «مطابق با منویات ملک حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، برای گسترش فرهنگ صلح در جهان» دانست.

الزیانی در مصاحبه با الشرق الاوسط گفت که اعلام حمایت از صلح بحرین و اسرائیل فرصت‌های بهتری را برای مردم فلسطین برای تشکیل دولتی مستقل، پایدار و مرفه ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد که برقراری روابط دیپلماتیک برای کشورش با اسرائیل با تعهد بحرین به ابتکار صلح عرب و تصمیمات مشروع بین‌المللی مغایرت ندارد.

الزیانی تأکید کرد که «پادشاهی بحرین دست از اصول و ثوابت عربی برنمی‌دارد و حقوق فلسطین مهم‌ترین این اصول است».

وی یادآور شد که «سوابق تاریخی تأکید می‌کنند که همه ابتکارات و تصمیمات پادشاهی بحرین همیشه به نفع ملت فلسطین بوده‌است».


مشروح گفتگو را می‌خوانید:


 (*) با توجه به توافقنامه صلح، آینده روابط بحرین - اسرائیل را چگونه می‌بینید؟

- اقدام برای ایجاد روابط دیپلماتیک با اسرائیل مطابق با فرمایش‌ها و دستورالعمل‌های ملک حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، برای گسترش فرهنگ صلح در جهان و افزایش تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری فلسطین و اسرائیل مطابق با ابتکار عمل عربی است، بحرین همیشه بر موضع قاطع و دائمی خود را در قبال حقوق ملت برادر فلسطین و ضرورت کسب حقوق کامل و مشروع آنها تأکید می‌کند که در راس اولویت‌ها قرار دارد.


(*) اما برخی ممکن است استدلال کنند که عادی سازی با اسرائیل ممکن است سرآغاز دادن امتیازات دیگر عرب‌ها باشد.. نظر شما چیست؟

نه، برعکس، پادشاهی بحرین تأکید می‌کند که بر اصول عربی سازش نخواهد کرد، و حقوق فلسطین مهمترین این اصول است و بحرین همیشه سیاست صلح و همزیستی را پیش کشیده‌است و صلح بهترین گزینه استراتژیک برای پایان دادن به درگیری فلسطین و اسرائیل است، پیشینه‌های تاریخی نیز تأکید می‌کند که تمام ابتکارات و تصمیمات پادشاهی همیشه به نفع ملت فلسطین بوده‌است و هیچ‌کس نمی‌تواند با پادشاهی در این زمینه رقابت کند.


(*) پس از اعلام حمایت پادشاهی بحرین از طرح صلح با اسرائیل، سرنوشت ابتکار صلح عربی چه می‌شود؟

برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل با تعهد بحرین به ابتکار عمل صلح عربی و تصمیمات مشروع بین‌المللی مغایرت ندارد. پادشاهی بحرین کشوری مستقل است که تصمیمات خود را بر اساس ثابت‌های ملی و عربی و منافع عالی امنیتی خود اتخاذ می‌کند و از جمله این حقوق فلسطین است که قابل چشم پوشی نیست.


(*) بحرین از ابتدا اعلام کرد که از توافق بین امارات و اسرائیل استقبال می‌کند، آیا این اظهارات مقدمه ای برای اعلام حمایت از صلح بین بحرین و اسرائیل بود؟

- پادشاهی بحرین با تلاش برادرانش در امارات متحده عربی در دفاع از مسائل و منافع امت و به دست آوردن حقوق ملت فلسطین هم افزایی و از نقش رهبری امارات در ایجاد روابط دیپلماتیک به عنوان یک راه حل استراتژیک برای مناقشه اسرائیل و فلسطین قدردانی می‌کند. ما در بحرین بر اهمیت حمایت بحرین از تلاش همه شرکای عرب در جستجوی راه حلی صلح آمیز که از منافع همه فلسطینیان محافظت کند، تأکید می‌کنیم و معتقدیم که اعلام حمایت از صلح بحرین و اسرائیل فرصت‌های بهتری را برای ملت فلسطین برای ایجاد یک کشور مستقل، با ثبات و مرفه ایجاد می‌کند.


(*) موضع تشکیلات فلسطین در اعلام حمایت از صلح بین شما و اسرائیل چیست؟

- من می‌خواهم صمیمانه از رهبری فلسطین، مواضع محکم و تلاش‌های مستمر آن در جهت حمایت از حقوق ملت برادر فلسطین و تلاش برای رسیدن به آرمان‌های قانونی آنها ابراز تقدیر و تشکر کنم و بحرین نیز تعهد خود را به رویکرد مداوم و حمایتی خود در تلاش برای امکان دادن به مردم فلسطین برای پیشبرد توانایی‌های خود و افزایش منابع خود برای رسیدن به آرمان‌های مشروع خود، مانند سایر ملل جهان تأکید می‌کند.


(*) آیا پیش‌بینی می‌کنید که توافقنامه‌های صلح بیشتری بین کشورهای منطقه و اسرائیل در دوره آینده انجام شود؟

- همان‌طور که قبلاً اشاره کردم، هر کشوری حاکمیت خود را دارد و تصمیمات خود را براساس ثبات و منافع عالی خود اتخاذ می‌کند و برای پادشاهی بحرین، کشور ما همچنان فرهنگ صلح و همزیستی مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت را گسترش می‌دهد، و این گام یک گام واقعی در راستای تلاش‌های آن برای دستیابی به صلح در سطح جهانی است، و ما در این زمینه تأکید می‌کنیم که کشورهایی که با اسرائیل روابط برقرار کرده‌اند در حمایت از حقوق فلسطین کوتاهی نکرده‌اند. بلکه اولویت‌های استراتژیکی وجود دارد که هر کشور برای دستیابی به منافع خود تعیین می‌کند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای