گفتگوی البرهان و هیات آمریکایی در امارات درباره حذف سودان از فهرست تروریسم

گفتگوی البرهان و هیات آمریکایی در امارات درباره حذف سودان از فهرست تروریسم

یکشنبه, 20 سپتامبر, 2020 - 12:45
سپهبد عبد الفتاح البرهان رییس شورای انتقالی سودان (آرشیو- فرانس پرس)

سپهبد عبد الفتاح البرهان رییس شورای انتقالی سودان روز یکشنبه (۲۰ سپتامبر) به امارات سفر کرد. 


یک هیات بلند پایه متشکل از برخی از وزیران و کارشناسان و صاحبنظران در مسائل مذاکره البرهان را همراهی می کنند.


به گزارش خبرگزاری سودان (سونا) البرهان در این سفر دو روزه با سران امارات درباره مسائل منطقه ای در ارتباط با سودان گفتگو می کند.


خبرگزاری سودان افزود «هیات همراه برهان به ریاست نصر الدین عبد الباری وزیر دادگستری و یک هیات آمریکایی در امارات درباره حذف نام سودان از فهرست تروریسم به طور مستقیم گفتگو می کنند. این مذاکرات همچنین شامل حمایت آمریکا از مرحله گذار در سودان و بخشش بدهی های آمریکایی و ترغیب بقیه کشورها برای بخشش بدهی های سودان است».


سفر هیات دولتی عالی رتبه سودان به امارات دارای دو روند است؛ اول گفتگو با سران امارات که به ریاست رییس شورای انتقالی انجام می شود و دوم گفتگو با هیات آمریکایی که به ریاست نصر الدین عبد الباری وزیر دادگستری انجام می شود.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای