جلسه گروه ۲۰ درباره بهبود اقتصادی در جهان به ریاست سعودی

جلسه گروه ۲۰ درباره بهبود اقتصادی در جهان به ریاست سعودی

یکشنبه, 20 سپتامبر, 2020 - 12:45
طرح لوگوی گروه ۲۰ به ریاست سعودی

وزیران تجارت و سرمایه گذاری کشورهای عضو گروه ۲۰ روز سه شنبه (۲۲ سپتامبر) درباره گسترش همکاری در سیاست های تجاری و سرمایه گذاری که در تحقق رشد اقتصادی فراگیر و با ثبات در دوره کرونا سهیم است گفتگو می کنند.


این جلسه به ریاست سعودی، رییس دوره کنونی گروه ۲۰، برگزار می شود.


شرکت کنندگان در جلسه درباره اقدامات انجام شده توسط  گروه ۲۰ برای حمایت از تجارت و داد و ستد و سرمایه گذاری بین المللی در شرایط شیوع پاندومی کرونا گفتگو می کنند. این اقدامات در نشست ماه مه گروه ۲۰ اعلام شد.


شیوه های حمایت از اصلاحات سازمان تجارت جهانی و تشکیل نظام تجاری چند جانبه و تشویق بیشتر رقابت بین شرکت های کوچک و متوسط جهان برای افزایش تنوع اقتصادی و سرمایه گذاری بین المللی در دستور کار جلسه یاد شده است.


دکتر ماجد القصبی وزیر تجارت سعودی و مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری سعودی پس از پایان نشست در کنفرانس خبری درباره نتایج نشست شرکت می کنند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای