صدور ویزا به استثنای ویزای کار امارات از سر گرفته شد

صدور ویزا به استثنای ویزای کار امارات از سر گرفته شد

پنجشنبه, 24 سپتامبر, 2020 - 10:30
شهر ابوظبی (آرشیو- فرانس پرس)

اداره فدرال گذرنامه امارات روز پنجشنبه (۲۴ سپتامبر) گفت «صدور ویزاهای مختلف به جز ویزای کار از سر گرفته شد».


به گزارش خبرگزاری امارات (وام) اداره گذرنامه امارات در اطلاعیه ای افزود «دولت امارات در قالب کاهش محدودیت ها و حمایت از تلاش برای اجرای برنامه های اقتصادی بهبودی پس از کرونا و به حرکت انداختن چرخ رشد اقتصادی و توانمند سازی نظام کاری صدور ویزا را از سر می گیرد که شامل ویزای کار نمی شود».


اداره گذرنامه بر ایجاد تعادل بین اقدامات و شیوه های کنترل کرونا از یک سو و از سرگیری فعالیت های گردشگری و اقتصادی و برنامه های توسعه محور از سوی دیگر تاکید کرد.


اداره گذرنامه افزود که با توجه به برنامه یاد شده و با توجه به اقدامات کنونی برای کنترل شیوع کرونا و ساز و کارهای سفر در بخش حمل و نقل هوایی و دیگر اقدامات برای جلوگیری از آثار شیوع کرونا صدور گذرنامه از سرگرفته می شود.


اداره گذرنامه امارات در ماه مارس صدور گذرنامه به جز گذرنامه های دیپلماتیک را متوقف کرد و گفت این اقدام در راستای مسئولیت امارات در قبال جامعه جهانی و تلاش برای کنترل شیوع کرونا اجرا شده است.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای