پیش بینی آرامکو درباره تقاضای بلند مدت برای نفت در جهان  

پیش بینی آرامکو درباره تقاضای بلند مدت برای نفت در جهان  

یکشنبه, 11 اکتبر, 2020 - 10:15

شرکت آرامکو سعودی پیش بینی کرد رشد تقاضای بلند مدت برای نفت با توجه به رشد فزاینده جمعیت جهان و رشد اقتصادی متوقف نخواهد شد.


آرامکو در بیانیه ای به رویترز گفت «سوخت های مختلف و مواد پتروشیمی در افزایش تقاضا سهیم هستند و گمانه زنی درباره اوج قریب الوقوع تقاضای نفت با شرایط کنونی مصرف نفت همسویی ندارد».


رویترز افزود «آرامکو سعودی خاطر نشان کرد که تداوم کاهش تولید کربن و تولید کم هزینه و تامین و تحویل دادن تقاضای نفت مورد نیاز در جهان در اولویت هستند و این شرکت به دنبال راهکارهای دیگری برای کاهش گازهای گلخانه ای با استفاده از تکنولوژی همچون افزایش کارآرایی موتورها و جذب کربن است».


از سوی دیگر، موسسه اعتبار سنجی مودیز رتبه اعتباری بلند مدت شرکت آرامکو سعودی را با توجه به شرایط بومی به Aaa افزایش داد و گفت این افزایش رتبه بیانگر جایگاه و موقعیت آرامکو به عنوان شرکت دارای بالاترین رتبه اعتباری در سعودی است و رتبه اعتباری آرامکو و امتیاز بالای رتبه بندی اعتباری سعودی با یکدیگر ارتباط دارند.


شرکت آرامکو سعودی در یکی دو سال گذشته اقدامات متعددی برای تبدیل شدن به بزرگ ترین شرکت انرژی تمام عیار در جهان انجام داده است. آرامکو ۷۰ درصد سهام سابک، غول پتروشیمی سعودی را خرید تا در حوزه نفت و گاز فعالیت کند. 


اداره شرکت آرامکو سعودی می گوید ساختار کم هزینه با انعطاف پذیری بالا در نظر گرفته و به همین دلیل از مشکلات مربوط به بی ثباتی نرخ نفت و شرایط اقتصادی مختلف عبور کرد.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای