همایش ارزش‌های دینی در ریاض مسائل جوانان، زنان، محیط‌زیست و کرونا را بررسی می‌کند

همایش ارزش‌های دینی در ریاض مسائل جوانان، زنان، محیط‌زیست و کرونا را بررسی می‌کند

دوشنبه, 12 اکتبر, 2020 - 00:00

هفتمین همایش ارزش‌های دینی زیر مجموعه گروه ۲۰، در روزهای ۱۳ تا ۱۷ اکتبر جاری ۱۲ جلسه گفتگو برای بررسی مسائل جوانان، زنان، محیط زیست و کرونا به صورت مجازی در ریاض برگزار می‌کند.

این همایش که با فاصله کوتاهی پیش از اجلاس سران گروه ۲۰ در ماه نوامبر پیش رو برگزار می‌شود بر چند موضوع مهم جهانی در چارچوب اهداف و برنامه‌های گروه ۲۰ متمرکز خواهد بود.

این موضوعات شامل سه محور اصلی توانمندسازی افراد برای رسیدن به حقوق مشروع خود در زندگی و کار، حفاظت از کره زمین با حفظ منابع طبیعی و مقابله با تغییرات اقلیمی و خلق افق‌های جدید برای استفاده از فوائد ابتکار و توسعه فنآوری است.

علاوه بر این موضوعات مطرح در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل مانند فقر، بهداشت، آموزش، تغییرات اقلیمی، آب و عدالت اجتماعی بررسی خواهد شد.

جلسات عمومی همایش و جلسات گفتگوی مختلف آن پیشنهادها و برنامه‌های خود را به اجلاس رهبران گروه ۲۰ ارسال خواهد کرد و دیدگاه‌ها و برنامه‌های موسسات و رهبران دینی جهان در مورد نحوه تعامل با چالش‌های جهانی و رسیدن به اهداف مورد نظر عرضه خواهد شد.

نقش دین در رسیدن به صلح از جمله موضوعات مهمی است که در این همایش بررسی می‌شود که رهبران و شخصیت‌ها و موسسات دینی را به مقابله با خشونت و افراط گرایی دینی تشویق می‌کند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای