دولت سعودی اوراق صکوک به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار منتشر می کند

دولت سعودی اوراق صکوک به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار منتشر می کند

یکشنبه, 25 اکتبر, 2020 - 10:30
وزارت دارایی (الشرق الاوسط)

وزارت دارایی سعودی روز یکشنبه (۲۵ اکتبر)‌ از پایان انتشار اوراق صکوک به ارزش ۲۷۰ میلیون ریال خبر داد.


مرکز ملی مدیریت بدهی های وزارت دارایی سعودی در بیانیه مطبوعاتی افزود «مهلت درخواست سرمایه گذاران در اوراق صکوک ماه اکتبر به پایان رسیده است».


این مرکز افزود «انتشار صکوک بخشی از برنامه ای است که دولت سعودی برای انتشار صکوک به ریال سعودی اجرا می کند. این اوراق به ارزش ۲۷۰ میلیون ریال سعودی منتشر می شود».


این بیانیه توضیح داد «اوراق صکوک با دو سررسید منتشر شده اند؛ گروه اول که ارزش آن ۲۳۵ میلیون ریال سعودی است و با محاسبه اوراق دارای سر رسید سال ۲۰۲۷  در کل به ۷۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال سعودی می رسد.


گروه دوم که ارزش آن ۳۵ میلیون ریال سعودی است و با محاسبه اوراق دارای سر رسید سال ۲۰۳۲ در کل به ۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال سعودی می رسد».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای