نشست فوق العاده گروه ۲۰ تعلیق بدهی‌ها را بررسی می‌کند

نشست فوق العاده گروه ۲۰ تعلیق بدهی‌ها را بررسی می‌کند

پنجشنبه, 12 نوامبر, 2020 - 23:45

در فاصله کوتاه باقیمانده به نشست سران گروه ۲۰ به ریاست سعودی وزیران دارایی و روسای بانک مرکزی کشورهای عضو روز جمعه (۱۳ نوامبر) در جلسه ای برای بررسی «چارچوب کاری مشترک درباره بدهی ها» شرکت می کنند.


این نشست به ریاست سعودی برگزار می شود و انتظار می رود شرکت کنندگان در جلسه فوق العاده راهکارهای دیگری به جز طرح کنونی تعلیق بدهی ها مطرح کنند.


بنا به برخی اطلاعات محور اصلی گفتگو بین وزیران دارایی شرکت کننده در جلسه به ریاست دکتر احمد الخلیفی وزیر دارایی سعودی و رییس موسسه پول عربی سعودی (بانک مرکزی) درباره افزایش تلاش ها برای حمایت از کشورهای فقیرتر در مقابله با ویروس جدید کرونا (کوید ۱۹) و پیامدهای ناگوار آن در حوزه سلامت و اجتماع و اقتصاد خواهد بود.


نشست قبلی وزیران دارایی و روسای بانک مرکزی این گروه در نیمه اکتبر با تصویب قطعنامه ای درباره به روز کردن برنامه کاری گروه ۲۰ و حمایت از اقتصاد بین المللی در دوره شیوع همه گیری کرونا به پایان رسید.


شرکت کنندگان در نشست یاد شده درباره تمدید تعلیق بدهی ها ۶ ماه دیگر در ۲۰۲۱ توافق کردند تا اینکه در فصل بهار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در جلسات خود شرایط اقتصادی و پولی را بررسی و ارزیابی کنند. پس از آن عدم پرداخت بدهی ها در صورت نیاز ۶ ماه دیگر تمدید می شود. 


وزیران دارایی و روسای بانک مرکزی در جلسه پیشین به توافق اولیه درباره تنظیم «چارچوب کاری مشترک درباره ایجاد حل اساسی برای مساله بدهی ها به غیر از طرح کنونی تعلیق بدهی ها» رسیدند.


این توافق اولیه در جلسه فوق العاده امروز به طور مفصل مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.


وزیران دارایی گروه ۲۰ با توجه به تاثیر مخرب همه گیری کوید ۱۹ و نقاط ضعف بزرگ ناشی از پرداخت بدهی و نبود چشم انداز روشن اقتصادی برای بسیاری از کشورهای کم درآمد در خصوص تنظیم چارچوب کاری مشترک درباره ایجاد حل اساسی برای بدهی ها توافق کردند. علاوه بر این، شرایط کنونی مستلزم ایجاد حل اساسی و جامع تر از تعلیق پرداخت بدهی است.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای