الکاظمی در خان «آزمایش نهایی» برای اعمال نظم در عراق

الکاظمی در خان «آزمایش نهایی» برای اعمال نظم در عراق

همراهی او با مقتدی صدر در مواجهه مخالفان
چهارشنبه, 30 دسامبر, 2020 - 01:00
ازدحام شدید در بازار عمده‌فروشی در مرکز بغداد باوجود افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا (رویترز)

مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق در مواجهه با «آخرین آزمایش» برای اعمال نظم و بازگرداندن اعتبار دولت قرار دارد و به نظر می‌رسد که وی مقتدی صدر رهبر جریان صدر را پشتیبان خود در تقابل با جناح‌های مسلح متهم به بمباران منطقه بین‌المللی و مقر سفارت آمریکا در بغداد می‌بیند.

الکاظمی قبل از دستگیری یکی از مقامات برجسته گروهی که موشک پرتاب می‌کرد، به یک پشتیبان سیاسی احتیاج داشت تا بتواند برای وی پوشش فراهم کند.

مقامات دربارهٔ فرد دستگیرشده گفتند که او عضو «عصائب اهل الحق» به رهبری قیس الخزعلی است، بنابراین وی با پی بردن به اتحادهای شکننده بین رهبر جریان صدر و مخالفان دولت، یک کانال ارتباطی با الصدر برای اطلاع از کیفیت مقابله با این فرد باز کرد.

منابع آگاه می‌گویند که الکاظمی رئیس سرویس امنیت ملی قاسم الاعرجی (از بلوک بدر) را موظف به مذاکره با رهبران جناح‌ها جهت تنظیم مجدد آتش‌بس با منافع آمریکا در عراق کرد.

از سوی دیگر، صدر پالس‌های منفی از رهبران احزاب شیعی در مورد درخواست وی برای «احیای البیت الشیعی» دریافت کرده بود.

او موقعیت حساس الکاظمی را به عنوان فرصتی یافت تا از مهارت‌های منفعت گرایانه اش برای دستیابی به دستاوردهای سیاسی بهره‌برداری کند، همان استراتژی صدری‌ها برای به دست گرفتن قدرت با اکثریت پارلمانی و کسب منصب نخست‌وزیر بعدی.

آنچه که به نظر می‌رسید در حد حدس و گمان باشد اکنون روشن شده‌است. این است که الکاظمی و الصدر تحت فشار شدید تنش آمریکایی-ایرانی در عراق، با محاسبات مختلف، در تقابل با جناح‌های سیاسی و رقبا قرار گرفتند.

افراد نزدیک به الکاظمی می‌گویند که این تقابل «آخرین آزمایش قدرت و اعمال نظم است و ویژگی‌های فضای امنیتی برگزارکننده انتخابات بعدی را تعیین می‌کند».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای