قرقاش: روابط بین کشورهای خلیج و قطر ظرف یک هفته از سرگرفته می شود

قرقاش: روابط بین کشورهای خلیج و قطر ظرف یک هفته از سرگرفته می شود

پنجشنبه, 7 ژانویه, 2021 - 15:15
دکتر انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات (فرانس پرس)

انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات گفت «روابط بین کشورهای عربی خلیج و قطر از نظر رفت و آمد و بازرگانی ظرف یک هفته از سرگرفته می شود».


او افزود «اقداماتی ظرف یک هفته پس از توافق از سرگیری روابط اجرا می شود. این اقدامات عملی در بخش خطوط هوایی و حمل و نقل دریایی و بازرگانی است».


قرقاش در کنفرانس خبری از طریق ویدیو کنفرانس خاطر نشان کرد «اعتماد سازی و بررسی مسائل ژئو پلیتیکی پروسه دراز مدت است اما دو طرف تمایل دارند مناسبات اولیه را به سرعت از سر بگیرند».


قرقاش تاکید کرد «در توافق العلا به از سرگیری حمل و نقل و بازرگانی و رفت و آمد اشاره شده که یک هفته پس از امضای توافق به اجرا گذاشته می شود».


او گفت «فعالیت نمایندگی های دیپلماتیک بدون تاخیر از سر گرفته می شود».


قرقاش گفت «امارات از فرآیند آشتی حمایت کرد. مشکل اصلی دخالت های ترکیه و ایران و بی توجهی این دو کشور به حاکمیت ملی و منافع عربی است. اگر اختلاف نظر بین کشورهای خلیجی برطرف شود فارغ از اختلاف نظر در مورد شیوه ها به توافقات گروهی بیشتری در مورد مسائل ژئواستراتژیک دست پیدا می کنیم».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای