پسر ارشد سلطان عمان، به عنوان ولیعهد تعیین شد

پسر ارشد سلطان عمان، به عنوان ولیعهد تعیین شد

عمان: «اساسنامه جدید» راه را برای ولایتعهدی ذی یزن هموار کرد
سه شنبه, 12 ژانویه, 2021 - 22:15

سلطان نشین عمان روز گذشته، جزئیات متن «اساسنامه حکمرانی» شامل اصلاحاتی در سازوکار انتقال حکومت را صادر کرد که طی آن حکمرانی «از سلطان به پسر بزرگش» منتقل می‌شود، این امر باعث می‌شود پسر ارشد سلطان هیثم بن طارق، ولیعهد شود.

 پسر بزرگ سلطان ذو یزن بن هیثم است که هم‌اکنون وزیر فرهنگ، ورزش و جوانان است.

 سلطان هیثم روز دوشنبه و یک سال پس از تصدی قدرت و برای اولین بار در تاریخ این کشور، با صدور فرمانی مکانیزم خاصی برای انتقال قدرت در سلطنت و تعیین ولیعهدی تعیین کرد.

 طبق آنچه روز گذشته در روزنامه رسمی منتشر شد، در ماده ۵ اساسنامه جدید آمده‌است: «حکمرانی از سلطان به فرزند ارشد به لحاظ سنی منتقل می‌شود و بعد از آن به بزرگترین پسر همین فرزند و به این ترتیب از طبقه‌ای به طبقه دیگر منتقل می‌شود».

در ماده دیگری این اساسنامه می‌گوید: «اگر مانعی موقت ایجاد شود و مانع از فعالیت سلطان شود، ولیعهد جایگزین او خواهد شد».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای