سعودی: الحقیل وزیر شهرداری‌ها و مسکن شد.. و المبارک سکاندار بانک مرکزی

سعودی: الحقیل وزیر شهرداری‌ها و مسکن شد.. و المبارک سکاندار بانک مرکزی

مدیرکل گذرنامه ارتقا یافت
یکشنبه, 24 ژانویه, 2021 - 21:45

خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز، روز گذشته، دستوراتی در زمینه الحاق وزارت مسکن به وزارت امور شهری و روستایی، اصلاح نام وزارتخانه جدید به «شهرداری‌ها و امور روستایی و مسکن» و انتصاب ماجد بن عبدالله بن حمد الحقیل به عنوان وزیر آن صادر کرد.

در این فرمان پادشاهی آمده‌است: «برای اجرای این فرمان، هیئت خبرگان در شورای وزیران با هماهنگی مقامات ذی صلاح، طی مهلت حداکثر سه ماه، مراحل قانونی لازم از جمله انتقال و تعریف عملکردها، تجهیزات، کارمندان، مشاغل، املاک، بندها، اعتبارات، بازبینی قوانین، مقررات، دستورات، احکام پادشاهی، تصمیمات و غیره را به اتمام برساند». 

طبق این احکام پادشاهی، احمد بن عبدالکریم الخلیفی رئیس بانک مرکزی از این سمت و عضویت در شورای وزیران برکنار و به سمت مشاور دربار پادشاهی شد و فهد بن عبدالله بن عبداللطیف المبارک به‌جای وی منصوب شد.

در این دستورات آمده‌است، بر اساس پیشنهاد وزیر کشور، سرلشکر سلیمان بن عبدالعزیز بن ابراهیم الیحیی مدیرکل گذرنامه‌ها به درجه سپهبدی ارتقا یافت.

خادم حرمین شریفین از مراجع ذی صلاح خواست تا دستورات صادره را تأیید و اجرا کنند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای