یک رمان سوری درباره سرنوشت مهاجران جنگ

یک رمان سوری درباره سرنوشت مهاجران جنگ

سه شنبه, 2 فوریه, 2021 - 21:00

رمان جدیدی از شاعر کرد اهل سوریه، ابراهیم الیوسف با عنوان «جمهوری سگ» توسط انتشارات «خطوط و ظلال»-اردن-عمان در 360 صفحه قطع متوسط منتشر شد. این سومین رمان ابراهیم پس از «شارع الحریه/خیابان آزادی» و «شنکالنامه» است. جهان این رمان به نظر با جهان دو رمان قبلی متفاوت باشد چرا که نویسنده در اثر جدید خود به وضعیت مهاجر سوری در دیار مهاجرت و برخورد آن با واقعیت جدید می‌پردازد که در تناقض تندی میان دو فرهنگ مختلف زندگی می‌کند بی آنکه موفق شود آنها را با هم سازگار کند.


ناشر در مقدمه کتاب می‌نویسد:« هجرت اخیر سوری‌ها به اروپا، به طور کلی و آلمان به طور خاص پس از شعله‌ور شدن جنگ کنونی درکشورشان، یکی از بزرگ‌ترین مهاجرت‌های تاریخ کشورشان محسوب می‌شود که موجب کنده شدن آنها از ریشه‌های‌شان شد و آنها را ناچار ساخت با زندگی جدیدی روبه رو بشوند که با زندگی آنها تفاوت دارد به طوری که با وجود پذیرش رسمی آنها از سوی دولت آلمان و همدلی بخش وسیعی از افکار عمومی آلمان با آنها، اما میزبان تا وقتی که به آنها از راه سیاست‌های- ترکیب و جذب- از پیش آماده شده برای آنها نگاه می‌کند و اگر میزبان شرط‌هایی برای پذیرش میهمانش داشته باشد، همچنانکه حقوقی هم دارد، آن شرط‌های اجباری بر مهمان که گیزینه‌ای جز قبول آنها ندارد و باید بپذیرد و امضا کند به تدریج خطوط چهره خود را محو کند، به خصوص نسل فرزندانی که  محو شدن در واقعیت جدید را در پیش گرفته‌اند. برعکس نسل پدران به سختی می‌توانند جذب شوند که همچنان منتظر برگشت به وطن‌اند بعد از آن همه سختی‌ها که تحمل کردند و شاید قبل از همه آنها از دست دادن فرزندان یا خود است».


مرکز ماجرای رمان بر دیدار اتفاقی راوی با یک بیوه آلمانی است که از سگ‌اش مراقبت می‌کند، پایه‌ریزی می‌شود. یک روز در پارک ویژه سگ‌ها که پس از ورزش و پیاده روی آن را به عنوان ایستگاهی برای خود انتخاب کرده بود روی نیمکت چوبی کنارش می‌نشیند. دوستی میان آنها درطول یک سال به سرعت محکم می‌شود، اما یک رابطه لرزان چرا که زن خطوط اصلی برای خود دارد که ازآنها نمی‌گذرد و تلاش می‌کند شرایط حیاتی‌اش را بر او تحمیل کند.


رمان در بخش اندکی از خاطرات و سرگذشت‌ها بهره برده است همان طور که در دو رمان سابق‌اش استفاده کرد.


الیوسف چندین کتاب در زمینه شعر، مجموعه داستان کوتاه، نقد و خاطره نویسی منتشر کرده است.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای