امیر کویت برای انجام آزمایش های پزشکی به آمریکا رفت

امیر کویت برای انجام آزمایش های پزشکی به آمریکا رفت

پنجشنبه, 4 مارس, 2021 - 11:00
امیر کویت هنگام سفر به آمریکا برای انجام آزمایش های پزشکی (کونا)

 


 


شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح امیر کویت صبح پنجشنبه (۴ مارس) به منظور انجام آزمایش های پزشکی عازم آمریکا شد.


به گزارش خبرگزاری کویت شیخ نواف الاحمد الصباح امیر کویت صبح پنجشنبه برای «انجام آزمایش های پزشکی روتین به آمریکا رفت».


این خبرگزاری توضیح بیشتری در این باره نداده است.


دولت جدید کویت پیش از سفر امیر کویت در برابر او سوگند یاد کرد.


شیخ نواف از اعضای کابینه جدید خواست تا به سرعت کار کنند و با فرصت آفرینی فشار بر مردم را کاهش دهند.

او بر «لزوم حرکت به سمت کار گروهی و تقویت روحیه همکاری و کار تیمی به منظور پیشبرد فرآیند اقدامات ملی در جهت اصلاح و توسعه مورد نظر مردم» تاکید کرد.


امیر کویت گفت «به دو قوه قانونگذاری و اجرایی توصیه می کنم همکاری سازنده داشته باشند و با تکیه به بافت اجتماعی یکپارچه و وحدت ملی در راستای تحقق اهداف ملی مد نظر و برخورد با مشکلات بنیادین و حمایت اموال عمومی با توجه به قانون اساسی عمل کنند. اجرای قانون با قاطعیت و شفافیت برای همه ضروری است».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای