در روز جهانی خود؛ زن آینده را می‌نویسد

در روز جهانی خود؛ زن آینده را می‌نویسد

دوشنبه, 8 مارس, 2021 - 10:15

امروز جهان «روزجهانی زن» را جشن می‌گیرد و به دست‌آوردهای تحقق یافته، همچنین بلندپروازی‌های نامحدود توجه می‌کند. در چنین روزی احساس درک و تقدیر با احساس به چالش کشیدن و مداومت درهم می‌آمیزند. جهان با آهنگ انقلاب‌های پیاپی علمی و تکنولوژیک زندگی می‌کند و مصیبت بزرگ کنونی با همه سنگدلی‌اش موفق نمی‌شود راهش را متوقف سازد. روشن است تنها گزینه پیش روی جوامع عربی ما همان گزینه پیوستن به دوران و پیشرفت تکنولوژیک و انسانی است. شکی در این نیست که پیوستن به نبردی این چنینی نیازمند به کارگرفتن همه توان‌های جامعه و فعال سازی آنهاست. جوامع ما هیچ شانسی برای جهش بزرگی که آرزوی آن را داریم نخواهند داشت مگر اینکه زن عرب در صف مقدم بایستد تا نقش خود را در نوشتن آینده به عهده گیرد.


جشن حقیقی این مناسبت همانا سپردن کامل فرصت به زن است که از آموزش پیشرفته و به روز آغاز می‌شود که قدرت‌های نوآوری و ابتکار را رهاسازی می‌کند تا به برابری در فرصت‌های کاری و مهیا ساختن زیرساخت‌های موفقیت و پیشرفت و شایستگی برسد. اندیشه‌های کهنه که نقش زنان را از ورود به ایفای نقش طبیعی خود در پیشرفت دادن محیط و مشارکت در ساختن اقتصاد ملی و رفاهی محدود می‌ساخت به خصوص پس از اینکه زن عرب توان خود بر برجسته شدن در دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها و دو جهان مالی و کار و توان پیشگامی در زمینه‌های رسانه، طراحی رفاه، زیبایی، ورزش و دیگر زمینه‌ها به اثبات رساند.


آنچه در برخی جوامع ما محقق شد نشان می‌دهد اگر بخواهیم به طور جدی وارد رقابت گسترده و مشروع میان کشورها و جوامع و فرهنگ‌ها بشویم کدام راه را باید درپیش بگیریم. ماجرای زنان موفق عرب در میادین مختلف اعتماد به توان ما را برای ارتقای اقتصاد و جوامع ما را چند برابر می‌کند اگر به زن فرصت داده شود و مسیر و نقش و مشارکت‌هایش مورد حمایت قرار گیرد.


جدیدترین تجربه جهشی است که در سعودی با پاپیش گذاشتن زن برای ایفای نقش کامل خود در برنامه نوسازی بزرگی که در چارچوب «چشم انداز2030» درجریان است محقق شد. دیگر سخن از نقش زن در صفحه آرزوها گنجانده نمی‌شود بلکه به واقعیتی ملموس بدل شده که آمار و ارقام آن را پشتیبانی می‌کنند. زن جایگاه خود را در نهادهای مختلف، شرکت‌ها و پست‌های مدیریتی به دست آورد و حالا جامعه می‌تواند به طور طبیعی با دو بال خود پرواز کند.


در همآهنگی با این نهضت سعودی و خلیجی که در جوامع عربی و اسلامی بازتاب یافت، «گروه پژوهش‌ها و بازاریابی سعودی» بالاترین اهمیت را به مسائل زن و تغییر بزرگی می‌دهد که پیشرفت آن به سمت ایفای نقش کامل رقم می‌زند. و در این راستا «الشرق الاوسط» که مشارکت زنان روزنامه‌نگار و نویسنده‌اش که در کارگاه روزانه در پایتخت‌های دور و نزدیک به آن غنا می‌بخشند، با یک شماره ویژه به استقبال «روز جهانی زن» برود که مأموریت تهیه آن به دوش روزنامه‌نگاران زن «الشرق الاوسط» سپرده شد و درآن میزبان نویسندگان و شخصیت‌های زن برجسته است. شاید این بهترین ترجمان این باور است که زن آینده را می‌نویسد.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای