رنیم فارسی: هنر و فرهنگ بخش جدایی ناپذیر زندگی در سعودی شده است

رنیم فارسی: هنر و فرهنگ بخش جدایی ناپذیر زندگی در سعودی شده است

گسترش هنر و فرهنگ منجر به افزایش آگاهی و توسعه اندیشه و نگرش مردم به زندگی می شود
دوشنبه, 22 مارس, 2021 - 19:45

«هنر و فرهنگ بخش جدایی ناپذیر زندگی در سعودی شده است. رشد و توسعه حوزه فرهنگ پایدار بوده و مایه شگفت کشورهای دیگر شده . حمایت دولت نامحدود است و هنرمندان شور و شوق دارند و مرتب طرح و برنامه های گوناگون ارائه می دهند. حال هنر و فرهنگ در سعودی خوب است و در مسیر درست حرکت می کند».


رنیم زکی فارسی ارزیاب نمایشگاه هنر و فرهنگ در سعودی وضعیت این حوزه و تحول هنر و فرهنگ در سعودی را با جملات یاد شده توصیف کرد.


فارسی ارزیاب و شرکت کننده در نمایشگاه «نور علی نور» جشنواره کنونی «نور ریاض» در گفتگو با الشرق الاوسط افزود «هنر نور پردازی و صنعت نور از نظر تاریخی در دهه شصت میلادی در سعودی آغاز شد».


او افزود «برگزاری این نمایشگاه یک دستاورد تلقی می شود که به همت دست اندرکاران و توجه و اهتمام دولت به حوزه فرهنگ و هنر انجام شد. فرهنگ و هنر بخشی از زندگی روزمره سعودی ها شده است».


رنیم فارسی درباره وظایف یک ارزیاب هنری می گوید «ارزیاب وظیفه انتخاب و شکل دهی به اثر هنری را بر عهده دارد که این مسیر از طرح ایده آغاز می شود و با نمایش و جستجو و انتخاب آثار هنری ادامه پیدا می کند. ارزیاب هنری باید اطلاعات درستی از هنرمندان و عرصه هنری و آثار و مفاهیم مورد استفاده و هماهنگی بین هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه داشته باشد».

رنیم در رشته هنرهای تجسمی و تاریخ هنر درس خوانده و رساله کارشناسی ارشد او درباره زیر ساختارهای هنرهای تجسمی در سعودی بوده است.

او معتقد است «سعودی دوران رونق هنری و فرهنگی را سپری می کند. شکوفایی هنر و فرهنگ بر اساس برنامه های سیستماتیک و پایدار مبتنی بر اقتصاد خلاق شکل گرفته است. این برنامه ها نتایج سازنده مستقیم و غیر مستقیم در آینده نزدیک خواهند داشت».


رنیم در ادامه افزود «همه می توانند در عرصه هنری نقش آفرینی کنند. هنر یک زبان جهانی است که جلوه آن را امروز در نمایشگاه نور ریاض می بینیم. بیش از ۳۰ هنرمند از سعودی و کشورهای جهان دور هم جمع شده اند تا هنر نورپردازی و پیشینه این صنعت را به نمایش بگذارند. هنر و فرهنگ مورد حمایت و توجه هستند و بخش جدایی ناپذیر ارتقای کیفیت زندگی شده اند. رشد فرهنگی در سعودی مایه شگفتی بقیه کشورها شده است. ما در قالب یک برنامه پایدار هنر و فرهنگ را به بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم سعودی تبدیل می کنیم».

این ارزیاب هنری نمایشگاه «نور علی نور» افزود «گسترش هنر و فرهنگ موجب افزایش سطح آگاهی و توسعه اندیشه و تحول نگرش مردم به زندگی می شود».

رنیم فارسی تاکید کرد «وقتی هنر و فرهنگ بخشی از سبک زندگی مردم شود به آگاهی فرهنگی می رسیم و اندیشه و سطح آگاهی و دیدگاه افراد به مسائل مختلف توسعه پیدا می کند».


فارسی گفت «نمونه توجه به هنر و فرهنگ را در سعودی می بینیم. طرح های فرهنگی زیر نظر خادم حرمین شریفین اجرا می شوند. جشنواره ریاض آرت یکی از آنهاست که نمایانگر اهمیت فرهنگ و هنر در سعودی است».


ریم خاطر نشان کرد «برنامه ها و طرح های دیگری هم هستند که در سراسر کشور مثل جده و الشرقیه و غیره اجرا می شود. حمایت دولت از این طرح ها نامحدود است و این منجر به یکپارچگی می شود. یکپارچگی ناشی از این برنامه و طرح ها به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث ایجاد اقتصاد خلاق می شود».


او اظهار کرد «این دوره رونق هنر در سعودی است و عرصه هنر و فرهنگ در آینده شکوفاتر از این نیز می شود. چرخ رونق و شکوفایی به حرکت افتاده و هنر و فرهنگ دیگر در حاشیه نیستند و به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده اند. جامعه شور و شوق دارد و دولت حمایت می کند. بدین ترتیب این حوزه پایدار می ماند».

رنیم فارسی تاکید کرد «آوازه هنر سعودی در جهان پیچید. درهای سعودی امروز به روی جهان باز شده و تبادل فرهنگی و هنری در دست بررسی است. این تازه اول راه است. چنانکه ولیعهد گفت اهدافمان حد و مرز نمی شناسد و همه فرصت مشارکت دارند».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای